Om den franska sexköpslagen som straffar köparen

I slutet av november röstade det franska parlamentet om en ny lag som kriminaliserar köp av sexuella tjänster.
 Omröstningen är resultat av ett långt arbete som började för mer än 10 år sedan då Frankrike initierade en grundläggande utredning av prostitutionen.

Rapporten som blev klar 2011 poängterade det ansvar som köparna bär i det förtryck som prostitutionen för med sig. Redan 2012 uttrycket Frankrikes nationalförsamling landets ambition att avskaffa prostitutionen. 
Som förberedelse inför debatten i församlingen insamlades fakta om prostitutionen i Frankrike idag.

Många fångna i prostitution
Enligt inrikesdepartementet finns minst 20 000 prostituerade i landet. Siffran som bedöms som mer realistiskt av de organisationer som arbetar med prostitution är att cirka 40 000 personer säljer sexuella tjänster på regelbundet basis varav 80 – 90 procent är kvinnor. Gatuprostitutionen utgör ungefär hälften och resten består av den ”diskreta prostitutionen”, aktiviteter som organiseras genom Internet (polisen rapportera att 10 000 annonser finns upplagda varje dag), på nattklubbar eller massagesalonger. Antalet personer som prostituerar sig tillfälligt (till exempel studenter för att finansiera studier) är ännu svårare att uppskatta. Till sist uppskattar myndigheterna att mellan 4 000 och 10 000 personer som säljer sex minderåriga.

Uppskattningsvis är nästan 90 procent av de kvinnliga prostituerade av utländskt ursprung (Östeuropa, Nigeria, Kamerun, Kina och Sydamerika) och den största majoritet av dessa kvinnor är fångar av organiserade ligor. För 20 år sedan var antalet utländska prostituerade under 20 procent och de ”självständiga kvinnorna” i majoritet vilket visar en ”historisk omkastning” i förhållandena.

På köpsidan visar undersökningar att mellan 10 procent och 15 procent av männen och några procent (2 -3 procent ) av kvinnorna har betalat för sexuella tjänster sex i sitt liv. Dessa siffror verkar vara på väg upp drivna av internetprostitutionen som ger mer anonymitet.

En lag som innebär mer än böter
Den nya lagen innebär en bot på upp till 1 500 € vid ett första fällande dom och 3 000 € vid upprepade gånger. Straffet kan också innehålla krav på att kunden skall följa en kurs som syftar till att skapa medvetenhet om orsaker och konsekvenser av prostitutionen. Dessutom upprättar staten en fond på upp till 20 M€/året som kommer att delas ut till ett antal godkänna frivilliga organisationer som arbetar med att hjälpa före detta prostituerade att starta ett nytt liv. Utländska medborgare som vill lämna prostitutionen kommer även att få ett tillfälligt uppehållstillstånd på 6 månader (fram till nu var kravet för att få ett uppehållstillstånd att man angav kopplare i de kriminella organisationerna).

Lagen röstas igenom
Lagen röstades fram av 268 röster mot 138. Tråkigt kan man dock konstatera att så många som 171 personer inte tog ställning antingen genom att inte delta i omröstningen eller lägga ner sin röst. I motsats till många andra lagar fick ledamöterna rösta utan riktlinje från sitt respektive parti. Bland socialisterna röstade en bred majoritet (238 av 292 röstade ja – 5 röstade nej) för lagen men de flesta miljöpartisterna röstade emot (12 av 17). På högersidan röstade också en majoritet emot (101 nej – 10 ja och 87 la ned sin röst), framförallt med anledning att det kommer bli lättare för illegala invandrare att få uppehållstillstånd om man presenterar sig som prostituerade. Många frivilligorganisationer har också tagit ställning för lagen (bland annat le ”Mouvement du Nid”, som hjälper prostituerade att byta spår) eller emot (bland annat le ”Planning Familial”, feministisk organisation mot sexuellt diskriminering och våld).

Folkligt stöd och debatt
En undersökning visade i november att den nya lagen dock har ett starkt ett folkligt stöd: 73 procent av de tillfrågade ansåg att kampen mot prostitutionen kräver att potentiella kunder tar sitt ansvar. Stödet till den nya lagen är ännu större bland de unga.
Trots försöket av några kända namn att dra ner nivån på debatten genom att lansera namnsamlingen ”343 skitstövlar – rör inte min hora” var åsiktsutbytena som föregick beslutet oftast värdiga. Det rådde en bred konsensus om att landet behövde lämna den ”gråzonen” som dagens lagstiftning innebär: människohandeln är själklart straffbar när prostitutionen i sig är inte olaglig men däremot är en aktiv uppmuntran till att köpa sexuella tjänster illegalt.

Många motståndare till lagen argumenterade med att lagen kan leda till att prostituerade kommer behöva gömma sig och kan bli ännu mer utsatta för våld och exploatering. Några hävdade också att myndigheterna förfogar redan över lagar för att bekämpa kriminella ligor och bör inte hindra personer som frivilligt prostituerar sig. Anhängare till lagen hävdade å sin sida att en kriminalisering av kunderna var det bästa sättet att minska efterfrågan och därmed kämpa mot kriminella ligor samt att det kunde ge många män och kvinnor chansen till att förändra sitt liv. Många betonade hur viktigt det är att medvetengöra samhället om prostitutionens villkor och för det är början att fokusera på kunderna. 

Lagen kommer nu att behandlas av Senaten (andra kammaren). Bedömningen är att allt borde vara klart vid sommaren 2014 och att lagen kommer att träda i kraft vid den 1 januari 1015.

 Tips till den som vill läsa vidare (på franska är 
boken: «Renaître de ses hontes » (Le Passeur Editeur).

Malin Roux och Didier Schreiber
Bilden hämtad från
20131207_eup504

Be Sociable, Share!