Nya utmaningar kräver nya svar för att motverka sexuell exploatering

RealStars partnerorganisation Fondations Scelles har släppt sin femte Global Report Sexual Exploitation: New challanges, New answers. Fondation Scelles är en fransk abolitionistisk organisation som genom bland annat forskning och publikationer vill öka medvetenheten om sexuell exploatering. I den senaste rapporten lyfter de bland annat upp migranters särskilt utsatta situation, internets ökade påverkan och makt på sexindustrin samt barn och ungas ökade sårbarhet.

Sverige var första landet i världen att stifta en sexköpslag 1999 och sedan dess har Irland, Norge, Frankrike, Nordirland, Kanada och senast Israel följt exemplet. Men det finns starka motsättningar både i Europa och resten av världen angående synen på prostitution och sexköp. De ord vi använder i sammanhanget visar tydligt dessa skillnader, låt oss därför jämföra grannländerna Tyskland och Frankrike som har skilda perspektiv i frågan. I Tyskland kallas det för att ”kunden” utbyter pengar för tjänster. I Frankrike heter det att ”sexköparen” faktiskt betalar för våldtäkt. Detta blir viktigt när vi tittar på det faktum att det i Frankrike finns cirka 35 000 prostituerade personer, men i Tyskland finns mellan 300.000 och 400.000 personer i prostitution uppger Fondation Scelles i rapporten. Låt oss titta på de utmaningar och svar som rapporten lyfter.

Migrationens offer

Människor flyr idag från politiska eller militära konflikter, förföljelse, fattigdom, klimatförändringar och/eller naturkatastrofer osv. I dessa situationer blir den migrerande befolkningen utnyttjad på flera sätt, som tortyr och sexuellt utnyttjande, tvångsäktenskap och prostitution, eller som krigsvapen. Att migrera innebär ökade risker att hamna i händerna på kriminella personer och nätverk som vill dra nytta av personernas sårbarhet både under resan och i destinationslandet. Till exempel visar rapporten att kriminella nätverk från Nigeria har ökat sin verksamhet avsevärt och dragit fördel av migrationsflödet till Europa. 2016 kom fler än 36 000 nigerianer (majoriteten kvinnor) till Italien, och i Frankrike var 28 % av de upptäckta prostitutionsnätverken nigerianska.  Även i Sverige har vi sett en ökning av andelen offer för människohandel som kommer från Nigeria.

Barn och ungas utsatthet

Som Folkhälsomyndigheten lyfte i sin senaste rapport 2019, befinner sig barn och unga i en särskilt utsatt situation för att exploateras sexuellt, inte minst genom internets framväxt och tillgänglighet idag. I rapporten handlar det om allt från Kanadensiska ”sugarbabes”, barn i gatusituation från Brasilien eller Sydafrika, eller offer för sexturism i Thailand. Det är helt enkelt ett fenomen med många former och namn som förnyas och anpassar sig till ny teknik. Ändå är unga inte enbart offer för denna exploatering, vissa har blivit hallickar eller sexköpare också. Manipulativa pojkvänner eller ”loverboys” som förför unga tjejer (ofta minderåriga) och tvinga dem till prostitution i Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Kanada, och på Balkan. Dessutom ökar antalet unga personer som besöker bordeller, ensamma eller i grupp.

Internets framsteg och baksida

Internet och mer generellt de senaste tekniska framstegen spelar en central roll i utvecklingen av olika former av exploatering. Prostitutionen online förändras ständigt och har flera ansikten, allt från escort-sajter eller massagesektioner på annonssajter, till mer eller mindre diffusa erbjudanden på dejtingsajter. Även sociala medier används i prostitutionssyfte, både för hallickar att hantera sina affärer, och för att identifiera potentiella offer som sedan kontaktas, ofta unga tjejer och killar. Dessutom har vi den explosionsartade innovationen av sexdockor och sexrobotar, som öppnat dörren för olika typer av beteenden och trivialiserar sexköp och andra övergrepp.

Nya utmaningar kräver nya svar

60-70% av de identifierade offren för människohandeln är offer för sexuell exploatering, både på europeisk och global nivå. Trots att människohandel för sexuella syften är så stor, får den inte den uppmärksamhet som krävs. Istället påverkas media alltmer av ”pro-prostitionens” diskurs som syftar till att dölja verkligheten av sexuell exploatering genom en normalisering och argumentet att prostitution är ”sexarbete”, alltså som vilket jobb som helst.

Liksom RealStars, förespråkar Fondation Scelles den nordiska eller svenska modellen för att motverka sexuell exploatering genom att motverka efterfrågan som grundorsaken till att människor utnyttjas. Förutom lagstiftningen krävs också informationsinsatser samhället för att ändra inställningen till sexköp och medvetandegöra prostitutionens skadeverkningar som en form av mäns våld mot kvinnor.

Dessutom lyfter Fondation Scelles i sina rekommendationer att det krävs ett ökat samarbete över gränser samt stärkt lagstiftning och ansvarsutkrävande för aktiviteter och tjänster på internet, i proportion till dess påverkan och makt.

Som lyfts i tidigare rapporter fortsätter de bristande resurserna till både forskning och verksamhet att vara ett hinder för att motverka exploateringen. Flera länder har idag starka lagstiftningar, men utan resurser för att implementera och utkräva ansvar blir de tandlösa och de utsatta får inte det stöd de behöver och har rätt till för att rehabiliteras och ta sig vidare i livet.

Läs hela rapporten här.

Vill du vara med och bidra till att motverka prostitution, sexköp och trafficking?! Blir medlem i RealStars, eller Swisha en gåva till: 123 337 2927.

Be Sociable, Share!