Nya lagar gällande sexuell exploatering av barn  

Den första maj trädde nya lagar i kraft. Preskriptionstiden för våldtäkt och könsstympning mot barn avskaffades och minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjdes. Lagändringarna innebär att det är det möjligt att anmäla en våldtäkt eller en kvinnlig könsstympning mot ett barn oavsett när brottet begicks.

Den 23 januari i år fattade regeringen beslut om en proposition till riksdagen med förslag om avskaffad preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn och höjt minimistraff för grovt barnpornografibrott.

– En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Preskriptionstid och straff för våldtäkt och könsstympning
Den första maj avskaffandes preskriptionstiden för våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn och könsstympning av kvinnor som begåtts innan offret fyllt 18 år. Även brott som begicks före lagändringen omfattas av den vilket innebär att de som utsatts för en våldtäkt eller kvinnlig könsstympning innan sin 18-årsdag kan anmäla brottet oavsett hur lång tid som har gått. Tidigare hade våldtäkt och grov våldtäkt mot personer under 18 år en preskriptionstid på tio respektive femton år. Även brott mot lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor har haft en preskriptionstid på femton år

Frågan om preskription bör avskaffas för fler brott kommer att övervägas inom ramen för den utredning som ska tillsättas för att allmänt se över regleringen om preskription.

Barnpornografibrott
Straffet för barnpornografibrott är böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet anses ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt barnpornografibrott gav tidigare fängelse i minst sex månader men den första maj höjdes minimistraffet till ett år. Det högsta straffet är sex år i fängelse. Innan lagändringen krävdes det att gärningsmannen visste barnets ålder, nu kan gärningspersonen straffas om hen borde ha misstänkt att personen var under 18 år. Därmed utökas kriminaliseringen.

Om en bild på ett barn har pornografiska inslag räknas den som barnpornografi. Med barn avses i detta fall en person vars pubertetsutveckling inte är avslutad eller när det i bilden eller omständigheterna kring den framgår att personen är under 18 år. Följande handlingar klassificeras som barnpornografibrott:

  • Skildring av barn i pornografisk bild
  • Att göra en pornografisk bild av barn tillgänglig för någon annan
    genom att sprida, överlåta, upplåta eller visa bilden
  • Att skaffa en pornografisk bild av barn
  • Att titta på eller ha en pornografisk bild av barn
  • Att förmedla kontakter mellan köpare och säljare av pornografiska bilder
    av barn eller gör något annat som leder till handel med sådana bilder.

– Att sprida bilder och filmer där barn utsätts för sexuella övergrepp är en vedervärdig handling. Varje gång bilden visas innebär en ny kränkning av offret, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Källor:
Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/avskaffad-preskription-for-valdtakt-och-konsstympning-mot-barn-och-skarpt-straff-for-grovt-barnpornografibrott/

Polisen: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/brott-mot-barn/barnpornografibrott/

Be Sociable, Share!