Normstruktur, vad säger eleverna på Borgarskolan i Gävle.

Att vara kvinna vs man, vad säger normen. Här diskuteras frågan med elever från Borgarskolan i Gävle. Ungdomarna bygger kunskap och belyser normativt beteende från deras perspektiv.

- Idéflödet som uppstod när eleverna startade sina bidrag till Creativity for Fair Sex.

– Idéflödet som uppstod när eleverna startade sina bidrag till Creativity for Fair Sex.

En hektisk vecka ligger bakom, RealStars har varit ute på många skolbesök och träffat ungdomar som i med detta breddat sin kunskap kring frågor rörande trafficking och prostitution. På Borgarskolan i Gävle väcktes många frågor och funderingar kring hur pass utbrett och förhållandevis vanligt detta är. En iver till att kunna påverka situationen i egen maner bubblade fram. Detta ledde diskussionen in på de normer vi lever och verkar under, framförallt vad som anses vara normativt beteende för kvinnor vs män och dess skillnader. Relaterat till normen och vad som är socialt skapat hos oss så skakade vi om klassen och delade in dem i smågrupper och diskuterade bland annat frågan ’Varför är det mest män som köper sex och kvinnor som säljer?’.

De belyste bland annat maktstrukturer i samhället, en grupp uttryckte det såhär. ”Eftersom män är de som generellt har makt och blir lärda att de har rätt att dominera gör det hela mer okej för män att köpa sex, det sätts nästan som en förväntan då det i ordalag kan anses som en häftig grej. Även om normen har börjat släppa så är det tydligt att kvinnor fortfarande är till för män […]” – elever från Borgarskolan

Med detta i bakhuvudet, denna struktur för hur vi förväntas vara för oss själva och gentemot varandra resulterade i frågeställningen ’vad kan vi göra här och nu?’. Hur gör vi skillnad! Idéer som att sprida budskapet och visa vart en står för att inte normalisera problemet i samhället samt uppmana folk att inte köpa sex, var bara några av många sätt att angripa frågan. Vilket ledde eleverna in på hur i praktiken detta kan gå tillväga, där en gemensam syn landade i att börja reflektera kring vilka normer och förväntningar som låg på de själva. Men självfallet ville eleverna i samarbete med varandra göra mer än bara rikta blicken på sig själv och satte raskt igång med att gå i årskurs 3s fotspår och precis som den klassen gjorde för ett år sedan bidra med illustrationer till vårt galleri – Creativity for Fair Sex. Dessa är nu under konstruktion och vi väntar spänt på deras illustrationer för att belysa Fair Sex – sex på lika villkor.

- Illustration av Louise Eliasson, Sally Alshaibani, Linus Häggman, Elin Olsson, ES13M Borgarskolan Gävle (nu åk 3)

– Illustration av Louise Eliasson, Sally Alshaibani, Linus Häggman, Elin Olsson, ES13M Borgarskolan Gävle (nu åk 3)

Under väntans tid inför de nya bidragen, så har du här en länk till Borgarskolans tidigare illustrationer:  https://realstars.eu/creativityforfairsex/category/gavle/borgarskolan/#

Be Sociable, Share!