”National Slavery and Human Trafficking Prevention Month” i USA

Just nu pågår National Slavery and Human Trafficking Prevention Month i USA. Detta uppmärksammas på en mängd olika sätt, bland annat genom att man i representanthuset den senaste veckan i röstat igenom 12 olika lagförslag för att motverka trafficking. Nu ska frågan behandlas i senaten.

Hela januari har man runt om över hela USA uppmärksammat traffickingfrågan. Det började med att president Barack Obama publicerade ett tillkännagivande: Presidential Proclamation -National Slavery and Human Trafficking Prevention Month, 2015, den 31 december 2014.

De lagförslag som just nu diskuteras i de högsta beslutande organen i landet innehåller bland annat:

– TSA Agents (Transportation Security Administration) ska bli bättre på känna igen offer för trafficking och människohandel.
– Förbättra service och hjälp för offer som har rymt hemifrån och hemlösa offer för barnsexhandel.
– Att meddela andra länder när en amerikansk sexualförbrytare reser utomlands.

Under månaden har frågan lyfts och debatterats av politiker och i media runt om i olika delstater. Samtidigt som stora lagförändringar kring trafficking diskuteras pratar man i media och civilsamhället samtidigt om kopplingen till sexslaveri. Enligt organisationen the Justice project är medelåldern på flickor som tvingas in i sexslaveri i USA 12-14 år. Också i USA, liksom i Sverige och Europa sker tvånget ofta genom internet. Det kan vara genom sociala medier eller andra sidor.

Det är oerhört viktigt att vi alla börjar prata mer om detta och ökar kunskapen i samhället kring ungas utsatthet på nätet. Det som börjar med ett Facebook-meddelande kan sluta med ett sexuellt övergrepp och en grov, systematisk kränkning av de mänskliga rättigheterna. Låt varje månad på året vara en human trafficking prevention month. Detta genom att jobba för Fair Sex på bred front och minska antalet sexköp.

Här hittar ni listan på alla nya lagförslag i USA!

Be Sociable, Share!