Myter om prostitution – vi reder ut begreppen

RealStars besöker skolor och bjuds in att hålla föredrag med jämna mellanrum för att berätta om vårt arbete för Fair Sex. Under föreläsningar får vi ofta frågor om prostitution, ibland väcks myterna om ”sexarbete”. Andra frågor kan handla om prostitution och frihet och om rätten till sin kropp. Kajsa Ekis Ekman har skrivit en artikel som väl belyser hur det är, rakt på sak där vi lyfter några exempel nedan.

Prostitution, menar hon, är egentligen mycket enkelt. Det är sexuellt umgänge mellan två personer: en som vill och en som inte vill. Betalning sker i stället för lust. All prostitution, må vara offer för trafficking till VIP-eskorter, delar det faktum att lusten till att ha sex är ojämlik för de involverade. En vill ha sex, den andra vill inte. Om båda parter delat viljan och lusten hade det inte behövt betalas några pengar. ”Prostitution är därför en fiende till sexuell frigörelse, lust och den fria viljan” menar Ekman. Andra problem som kan knytas an till prostitution är våld, fattigdom, våldtäkt och hallickverksamhet. Detta är problem som huvudsakligen drabbar flickor och kvinnor, 98 % för dem som är offer för människohandel.

Idag pratas det om att sälja sex skulle kunna vara vilket som jobb som helst. Anhängare för prostitution hävdar att legalisering skulle innebära kontroll av verksamheten, att negativa aspekter skulle försvinna och genom att personer i prostitution skulle få rätten att organisera sig får det bättre lön. Detta resonemang är extra tydligt i länder med legaliserad prostitution som Tyskland och Holland.  I verkligheten har få organiserat sig och skadeverkningarna av prostitution finns även i dessa länder. Prostitutionen sker inte, som ibland hävdas, mellan två samtyckande vuxna. Maktrelationen finns där och kränkningar av mänskliga rättigheter likaså även om  termen ”arbete”  ibland används som om det skulle vara en rättighet i sig.  Genom att använda termen ”arbete” undviker man att prat om vad som händer. Lika så begrepp som kunder, säljare, tjänsteleverantörer och egenföretagare används ofta. Alla dessa neutrala ord döljer att det är en förövare inblandad och ett brottsoffer. Kritik mot ordet ”kunder” har också riktats från EU kommissionens anti-traffickingkoordinator just för att det döljer att det handla om att någon som utnyttjar någon i underläge.

Orden ska visa på att det enbart är en affärstransaktion och som inte som inte har något med relationen mellan män och kvinnor betonar Ekman. Verkligheten är ju en annan.

Den absoluta majoriteten av personer i prostitution är flickor och kvinnor, medan köparna oftast är män. Istället för att prata om män och kvinnor så pratar anhängare för prostitution om ”säljare” och ”köpare”. ” Ordet ”sexarbete” passar sexindustrin och ökar acceptansen för sexhandeln. Ekman nämner hur begreppet ger en ursäkt för både feminister och vänstern att inte agera.

”Dödligheten är 40 gångar högre inom prostitution. Ingen grupp av kvinnor, varken i andra jobb eller livssituationer har en så hög dödlighet. 71 % hade upplevt våld, 63 % hade blivit våldtagna och 79 % sa att dom vill sluta men inte hade några andra möjligheter till försörjning. Vilket annat yrke kan jämföras med detta?”frågar sig Ekman.

Precis som Kajsa Ekis Ekman lyfter fram, menar vi på Realstars att vi måste rikta in oss på sexköparna och även myterna bakom ordvalen. Sexköparna är de som har ett val och Sverige gjorde det olagligt att köpa sex 1 januari 1999.

Lagen har haft effekt. Innan lagen trädde i kraft hade 1 av 8 svenska män köpt sex. I Sverige är det socialt oacceptabelt att köpa sex. Idag har 1 av 13 svenska män köpt sex. I Tyskland är det lagligt att köpa sex och där har 1 av 4 män köpt sex. Prostitution existerar givetvis fortfarande i Sverige men vi är på rätt spår. Det är varken naturligt eller biologisk att exploatera en annan människa skriver Ekman, även om sexindustrin vill få oss att tro just det.

Their biggest fear is that everyone will have sex for free, because we want to – that would mean the end of their market”.

RealStars menar att vårt budskap, Fair Sex är ett tydligt vapen i kampen mot övergrepp, prostitution och trafficking. Fair Sex kan varken köpas, bytas eller säljas och bygger på fri vilja och ömsesidighet. Hela artikeln av Kajsa Ekis Ekman finns här.

Be Sociable, Share!