Myller av tankar och reflektioner när Realstars är ute på skolbesök

“Jag blir förbannad av att det är så. Att folk tror att bara för att de har pengar så har de rätt att köpa en annan människas kropp. Det är inte ok.”


Detta är en typisk kommentar vi ofta får när vi på Realsars är ute och föreläser om trafficking och dess motsats Fair Sex. Vi möter ofta stora ögon och många frågor. Hur kan det vara så här? Hur kan det få fortsätta och varför får vi inte höra mer om detta i medier och andra sammanhang.

– Det är viktiga frågor. Men något vi aldrig pratar om. Medan det handlar om människor som utnyttjas dagligen av andra och mår illa! (citat från en elev)

Vi på Realstars har varit ute och föreläst på många olika skolor och får oftast väldigt bra – oftast i princip uteslutande positiv – respons från de elever vi pratat med som ofta blir väldigt engagerade i de frågor vi belyser. Elever som ofta tackar oss för att vi lyfter dessa viktiga frågor och därmed ger dem tillfälle att reflektera och i grupp diskutera kring vad hur och varför denna organiserade brottslighet och strukturella våld finns och tragiskt nog till och med ökar. Och frågan är vad det får för konsekvenser för oss som individer, grupp och samhälle.  

Ibland möts vi även av andra röster. För någon vecka sedan fick vi höra att “det är väl ok så länge de som säljer sina kroppar får pengar för det” och ”så länge det finns de som vill köpa och sälja kroppar för andras utnyttjande”. En röst i gruppen menade att en kropp är som vilken vara som helst och att det inte skulle vara skillnad på prostitution och annat fysiskt arbete, att marknaden ska få styra och att det inte är något problematiskt med detta. 


I samma klass mötte vi även uppgivenhet och en delad känsla av att vi som individet inte har så stor makt att motverka orättvisor och skapa förändring. Andra röster lyfte fram andra värden såsom religion som går att finna bortom en marknadslogik som inte är baserad på respekt för integritet, mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. Och röster som sa att “nu pratar vi ju om det här, men sen när du går kommer vi inte att prata om det här igen. Så är det alltid, så vad gör det för skillnad?”

Realstars ser här exempel på att frågan om Fair Sex är oerhört viktig att belysa och att dessa röster vittnar om att många unga alltför sällan ser att snacket leder till verkstad. Många har brusten tillit till att de som har makt är villiga att skapa förändring för ett bättre samhälle för alla, ett samhälle där allas mänskliga rättigheter respekteras i ord och i handling. 
Olika röster och perspektiv finns mitt ibland oss och att vägen framåt är att ta sig tid att lyssna, och att gemensamt diskutera vad gränser går och vad vi kan göra för en bättre värld. 

Det är otroligt viktigt att det finns organisationer som vi, RealStars, som verkar för att skapa förändring på djupet genom skapande av Fair Sex-skolor och föreläsningar som lyfter dessa frågor. Och att det är så viktigt att vi är många som arbetar långsiktigt och fördjupat med dessa frågor. För tillsammans kan vi göra skillnad.

Be Sociable, Share!