Mina tankar om RealStars event på Bio Roy, 23rd maj

Förra månaden var jag inbjuden till Real Stars event Trafficking i verkligheten och populärkulturen för att prata om min och Katarina Gregersdotters bok Rape in Stieg Larsson’s Millennium Trilogy and Beyond, i vilken elva forskare analyserar våldtäkt och sexuellt våld i deckare. Under kvällen fick vi i publiken ta del av mycket starka berättelser om kvinnors utsatta situation, och för mig som litteraturforskare gav det en inblick i en värld som å ena sidan är väldigt främmande, men å andra sidan känns mycket bekant, eftersom jag möter den i de deckare jag läser.

Första delen av eventet ägnades åt information och diskussion kring ett uppmärksammat traffickingmål i Göteborg, och en rad viktiga frågor lyftes fram. Bland annat ställde medlemmar ur publiken frågor som visade på svårigheten att förstå hur övergrepp och prostitution förändrar offrens världsbild, och man ställde också frågan om hur man ska kunna komma åt kunderna, stoppa dem från att köpa sex. I båda fallen tror jag att böcker kan vara till stor hjälp.

Det hörs ofta protester att deckarlitteraturen glorifierar våld mot kvinnor eller utgör någon sorts våldspornografi. Men den har också möjligheten att ge oss en inblick i utsatta kvinnors situation och hjälpa oss att förstå beteenden som annars kan verka obegripliga. Likaså vill jag gärna (kanske lite naivt) tro att litteratur kan hjälpa till ändra samhällsattityder och i förlängningen göra det alltmer otänkbart att en människa ska kunna köpa en annan.

Efter att ha deltagit i Real Stars event så är jag full av beundran för deras arbete, och mycket tacksam att jag fick möjligheten att bidra.

Berit Åström, litteraturforskare

Skriv under vår kampanj för ett Europa fritt från trafficking

Be Sociable, Share!