Mäns efterfrågan skapar utsatthet och förtryck

I en värld där efterfrågan och ekonomiska intressen till stor del styr och män sitter på ett strukturellt maktövertag kommer det alltid att innebära att krafter arbetar för att det män efterfrågar ska finnas. Det banar vägen för att människors (ekonomiska, sociala, psykiska, fysiska) utsatthet tillåts utnyttjas för att fylla mäns efterfrågan, och att framför allt kvinnors kroppar samt utförande av sexuella handlingar kommersialiseras. Mäns sexköp likväl som konsumtion av (kvinnoförnedrande, våldtäktsglorifierande) pornografi handlar i synnerligen hög grad inte om att de som utför “verkligen vill” utan att de som köper “verkligen vill”, och att deras makt är tillräckligt stark för att vissa ska bli tvungna att möta deras efterfrågan. Sexköp och pornografiskkonsumtion bildar, förstärker och reproducerar utsatthet. De som skapar efterfrågan gör det på bekostnad av andra människor.

När det gäller dessa och liknande frågor måste vi prata strukturer, inte bara individer, särskilt inte när de individer som oftast får en röst antingen har ett intresse i att låta ordningen bestå, eller är privilegierade bara i sin möjlighet att göra sin röst hörd och kunna göra ett fritt val. Att några få kvinnor väljer något helt frivilligt innebär inte att det är frigörande för alla kvinnor eller befriar kvinnor från ett strukturellt förtryck. Det är betydligt viktigare att skydda de som utsätts för det våld och de övergrepp som följer av till exempel sexköp och pornografi – genom exempelvis förbud av sexköp, förbud av sexköp i utlandet samt ett motstånd mot normaliseringen av våldsam pornografi – samt att bryta ned förtryckande strukturer som frodas på vissas bekostnad och utsatthet, än att skydda några privilegierade individers “rätt att välja” det som har sin grund i och för de flesta innebär ett förtryck. Det borde vara självklart att prioritera att krossa destruktiva normer och skydda de utsatta, ofta marginaliserade människor som utnyttjas under den rådande ordningen genom att fördöma de som genom sin efterfrågan möjliggör detta utnyttjande, det vill säga sexköparna. Människor är inte kapabla till att se till att detta bara berör de som har gjort ett “fritt val”; en normalisering påverkar alla kvinnor i och med den allmänna synen på kvinnor som objekt och sex i relation till våld, och slår ytterst mot de redan mest utsatta.

Detta handlar om att gå till botten med strukturerna och skapa en motkraft för att ingen människa ska behöva falla offer under dem. Vi måste våga säga att allt män efterfrågar faktiskt inte måste finnas till hands för dem, och att allt privilegierade människor vill ha inte behöver existera – särskilt inte när det slår som ett våld mot andra människors kroppar och liv.

Cecilia Samuelsson, volontär

Be Sociable, Share!