London, ett steg framåt för Fair Sex

I November besökte RealStars London, en ljus och behaglig dag! Vi fortsätter vår mission som ”Drivers of Change” att nätverka och dela erfarenheter med andra organisationer i arbetet mot trafficking.

Första besöket är på Helen Bamber Foundation, en organisation som har samlat en rad olika kompetenser för att hjälpa traffickingoffer ur sin situation och till att få ett nytt liv där det stöd som behövs erbjuds t. ex. juridiskt och medicinskt. De beskriver denna process som ”healing” i och med att offret behöver få hjälp att både fysiskt, men även psykiskt, hitta tillbaka till sig själv och därmed bli ”hel” igen. Vi får hålla i minnet att många symptom bland traffickingoffer också återfinns hos tortyroffer, vilket är en grupp som organisationen även ger stöd till.  Kvinnor som har blivit utsatta för sex-trafficking har många gånger tappat kontakten med sin egen kropp. En del av arbetet blir att hjälpa dessa kvinnor att återfå den genom att arbeta med andning, hur de kan förhålla sig till smärta och koppla på ”känslopanelen”. (Body & Mind program).

Vi träffar också ett antal intressanta kvinnor på the Poppy Project som är en del av den stora engelska kvinnoorganisationen Eaves. De ger både stöd direkt till traffickingoffer men samarbetar även med t ex rättssystemet och polisen samt utbildar olika myndigheter och ger stöd i krissituationer.

I London fick vi också tillfälle att träffa Stop the Traffik som är en internationell organisation, vars Holländska kontor vi besökte i Amsterdam. De har valt att jobba lokalt med att skapa lokala grupper som kan upptäcka trafficking på sin ort och delar även ut information som direkt vänder sig till traffickingoffer för att de ska veta var de kan få hjälp.

Hur ser det ut i England idag? Kommersiell sex rapporteras ha ökat och sex trafficking blir ju en naturlig konsekvens. Handeln är organiserad och de brottsutsatta flyttas runt mellan olika lägenheter och hotell. Telefonnummer byts ut för att försvåra för polisen. I telefonkiosker i London finns flyers för sexköp.  Stadsdelen Soho är känt för sina sexshopar och de så kallade Chinese Health Shops är i själva verket täckmantlar för prostitution.

Ny lag – ett steg mot svenska sexköpslagen

Ett steg framåt är en ny lag som infördes 2009 (The Police and Crime Act 2009) som begränsar sexköp när säljande part är utsatt för tvång, detta oavsett om man vet om det eller inte. Det är en signal att sexköparen har ett ansvar även om lagen blir svårt att tillämpa i praktiken. Tyvärr är det få som känner till lagen och den har inte använts i någon större omfattning. Några positiva exempel är däremot stadsdelen Lambeth i London som använder sig av lagen.

London är en gigantisk stad full av möjligheter och vi ser fram emot fler besök och förhoppningsvis framtida samarbeten för att göra skillnad ute i Europa!

Malin Roux och Vanessa Corneliusson

Be Sociable, Share!