Konferens om sexhandeln i Sverige

RealStars deltog under måndagen den 12 oktober i en heldagskonferens om sexhandeln i Sverige som arrangerats av den ideella organisationen Talita. Dagen bjöd på ett späckat schema med många framstående talare däribland Beatrice Ask, Simon Häggströn, Caroline Engvall och Björn Sellström. Nedan i inlägget följer ett par spaningar och trender från dagen.

Beatrice Ask öppnade med dagens konferens med några punkter kring den svenska lagstiftningen och den politiska situationen. Hon lyfte den fråga som ofta ställs; har den svenska sexköpslagen fungerat? I de utvärderingar som gjorts har följande konstaterats;

– Gatuprostitutionen har halverats, men antalet prostitutionsannonser på internet har fortsatt att öka (dock inte närmelsevis i samma takt som i andra länder där sexköp är lagligt).

– Människohandel är tätt sammankopplat med andra former av organiserad brottslighet.

– Genom att arbeta mot efterfrågan genom sexköpslagstiftningen är Sverige inte ett attraktivt land för människohandlare.

– Sexköpslagen har ett starkt stöd av befolkningen.

Caroline Engvall fortsatte dagen med att prata om ”Om barn och ungdomar som utnyttjas i prostitution” och berättade att hon tagit mot cirka 2000 unika mail från unga tjejer och killar som utsatts för någon form av övergrepp. Men mörkertalet är stort. Caroline anser att det är viktigt att vuxna tar sig tid och lyssnar samtidigt som de inte dömer unga. Det är en del av sin ungdom att vara nyfiken och upptäcka sin egen sexualitet. Samtidigt talar statistik och fakta för sig själv;

– 25 % av alla unga tjejer har varit utsatta för sexuella övergrepp (7% av alla killar).

– 10 % av tjejerna har utsatts för ett grovs sexuellt övergrepp (3% av killar).

– Nästan 50 % av alla övergrepp sker unga emellan.

– 1,7 % av unga killar på gymnasieskolor har sålt sex mot ersättning (1,2% tjejer).

Att vuxna människor söker sig mot barn och unga över internet blir allt vanligare och under de senaste åren har flera groomingfall uppmärksammats. Dessa samtal börjar ofta oskyldigt men trappas upp snabbt till något som barn och unga tappar kontroll över och luras och hotas till att begå virtuella våldtäkter mot sig själva. Under dagen lyfte flera talare barnperspektivet, däribland Björn Sellström på Nationella Operativa Avdelningen. Björn berättade ingånget om det arbete som görs från polisens håll angående dokumenterade övergrepp mot barn. Men också om den stora efterfrågan som finns på att dokumenterade övergrepp av barn i Sverige och runtomkring världen. Att dess förekomst blir allt grövre och det som barnen utsätts för är makabert.

Under dagen fick vi även en lägesrapport från Simon Häggström i prostitutionsgruppen Stockholm, kring de trender som polis i fält upplever. Polisen upplever bland annat att sexköpare blir allt yngre, att de köper sex i grupp som en kul grej med kompisarna och att de som åker fast saknar en förståelse för att de begått ett brott.

RealStars upplevde dagen som mycket givande och stundtals emotionellt tuff.

Att sexköpare blir allt yngre är oroande, och förebyggande insatser måste tidigt riktas mot unga. Att prata om sexhandel, trafficking och det faktum att sexköpare driver denna form av organiserade brottslighet genom är viktigt och något som vi upplever dagligen i våra skolbesök som uppskattat

Om vi fick önska något för framtida liknade arrangemang så är det ett tydligare fokus på förebyggande insatser mot unga.

Avslutningsvis togs flera av de myter som cirkulerar kring prostitution upp. Att stora inflytelserika organisationer väljer att benämna ett liv i prostitution som sexarbete är vi alla överens om mycket beklagligt och sänder signaler om hur vi sakta men säkert demonterar de mänskliga rättigheterna och det mänskliga värdet för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle.

RealStars vill rikta ett stort tack till Talita för en väl genomförd dag. 

 

 

Be Sociable, Share!