Skolsamarbeten

Skolprojektet ”Creativity for Fair Sex” ska både öka kunskap, medvetenhet och involvera unga i arbetet för frihet, Fair Sex, mänskliga rättigheter och en bättre värld. Skolklassen tar stafettpinnen vidare och lär och deltar i opinionsbildning och offentliga rummet genom både blogginlägg och andra kreativa uttryck.

Projektet bygger på två delar;
• Kunskapsinhämtning, lärande och diskussion
• Dela med sig av insikter, tankegångar och kunskaper för att inspirera andra och verka för en bättre värld.

Arbetets process är lika viktigt som resultatet. Grupparbeten ska leda till avtryck: artiklar/blogginlägg, eventuellt insändare till tidning, eller namninsamlingar för RealStars kampanjer.

Är du som lärare, rektor eller elev intresserad av att vi kommer till just din skola, kontakta malin@realstars.eu

2012 och 2013

Under 2012 och 2013 samarbetar RealStars bland annat med elever på Angeredsgymnasiet, Schillerska gymnasium, Hvitfeldtska gymnasium i Göteborg och Jensens Gymnasium Borås.
En samling tankar och reflektioner av elever från Jensen Gymnasium maj 2013

<em

”Enligt mig, är prostitution ett av de största problem i dagens samhälle. Vi lever i ett ganska bestialiskt samhälle, med tanken att många kvinnor blir hotade och tvingade till prostitution. Prostitution är inte jobb, det är en kräkning mot de mänskliga rättigheterna. Som kvinna, tror jag inte att det är ett drömjobb som massa kvinnor vill ha, däremot är det ett jobb som sänker kvinnornas värde.”, Barbara

 

Elever på Angeredsgymnasiet
om trafficking Våren 2012

 

2011

Genom människohandeln blir offret betraktat som en vara som kan köpas och säljas efter hallickens instruktioner. Ser vi till t ex narkotika kan denna konsumeras en gång, vilket skiljer sig från människohandeln. Här utnyttjas offrets kropp om och om igen. Offren utsätts för våldtäkter och andra sexuella övergrepp av 7-30 män per kväll. Och hur hamnade dem här? I tron om att få ett drägligare liv, i tron om att slippa den missär de levt i och i tron att få en bättre livslevnad genom ett arbete i ett nytt land. Varje dag förnedras offren istället med prissättning på kroppens värde: ’how much’?

Hawsar, 18 år


En samling texter och tankar
av elever på Angeredgymnasiet