Jag, Daniel Blake, aktuell film av Ken Loach synas med Fair Sex

03Realstars fortsätter att syna filmer, böcker och media med Fair Sex i blickfånget för att se vad som sägs och hur unfair sex skildras. Nu till en aktuell fillm, Jag, Daniel Blake,  av Ken Loach med ett tveksamt sidotema om prostitution som recenseras av Robert Schenck.

Jag, Daniel Blake är en stark och viktig film som berörde mig mycket. En ärlig och sympatisk, hårt arbetande byggnadsarbetare får inget att stämma med de engelska myndigheterna när han uppsöker dem efter en hjärtinfarkt för att få bidrag under tiden han inte kan arbeta. Det är en historia som handlar om ett samhälle som fullständigt har tappat förmågan att ta hand om behövande medborgare, och som lika väl hade kunnat utspela sig i Sverige. Till slut överlever inte Daniel Blake alla turerna med det offentliga.

Mot slutet av filmen hittar Katie, en ensamstående, omplacerad mamma som behandlas lika hänsynslöst av myndigheterna, ingen annan utväg än att prostituera sig för att bl a kunna skaffa kläder och mat till sina barn och sig själv. Daniel Blake och Katie har blivit goda vänner sedan de träffades på socialkontoret och filmen handlar bl a om hur de ger varandra hjälp och stöd under svåra tider.

Tyvärr är Loachs skildring av prostitution alldeles för ljus. Filmen gör dock klart, inte minst genom Blakes reaktion till Katies nya inkomstkälla, att Katies öde är sorgset och olyckligt. Men det räcker inte. Katie och barnen mår alldeles för bra mot slutet av filmen och prostitutionens mörka sidor och katastrofala följder framgår inte, trots att Loach är in i minsta detalj didaktisk i alla andra avseenden.

Är Loach omedveten själv om prostitutionens följder, eller vad är det som gör att denna världsberömda filmmakare inte fullt ut porträtterar prostitution framtvingad av fattigdom? Jag har inte svaret, men tycker att det är oerhört synd att en sådan uppskattad och viktig film ger en missvisande bild av prostitution.

Nordic Model Now, en brittisk organisation som arbetar mot prostitution, skriver följande på sin hemsida:

I congratulate Ken Loach on presenting a realistic picture of how a responsible, self-starting, adaptable and determined young woman ends up with prostitution as her only realistic choice. However the portrayal of prostitution in the film is optimistic and sanitised, perhaps because we only see Katie at the start of it. We do not see any of the brutality, rape, objectification and humiliation which survivors tell us is the norm.

Janice Williams, Nordic Model Now.

Läs mer om filmen här.

Be Sociable, Share!