Israel fick en sexköpslag i juli och införde ”nordiska modellen”

Efter arton månader av förberedelser infördes nu även en sexköpslag i Israel i början av juli. Lagstiftningen beskrivs som ett landmäke med förhoppning om att kunna förändra livet för tusentals kvinnor och utsatta grupper i landet.

I december 2018 godkände Knesset lagförslaget om att bestraffa köp av sexuella handlingar. Det här gör nu Israel till det åttonde landet i världen som inför den så kallade “nordiska modellen”, som syftar till att bestraffa den som utnyttjar personer i prostitution. Lagstiftningen mot köp av prostitutionstjänster har tillkommit efter en lång kamp för mänskliga rättigheter, och antogs enhälligt med 34 – 0 röster vid slutomröstningen.

MK Shelly Yachimovich, är en av de politiker som såg lagen som ett viktigt historiskt steg och sammanför den i kampen mot trafficking.

The war on prostitution resembles the war against slavery and the emancipation of slaves – no less,” she said. “At the beginning it was considered radical to call to make hiring prostitutes illegal, but at the end of the day we have made this law, which is without a doubt an important and historical step.”

Trots att hallikverksamhet, sexuell exploatering och bordellverksamheter varit straffbart enligt israelisk lag råder en hög grad av straffrihet, med få fällande domar, en verklighet som tyvärr finns i fler länder än i Israel. Prostitutionsindustrin har blivit en mångmiljonindustri i Israel och Tel Aviv har varit ett center för sexuell exploatering.

Enligt lagen blir straffet böter; förstagångsförbrytare ska betala 2 000 sikel, motsvarande 520 euro. För återfallsförövare inom tre år blir straff det dubbla, 4000 siklar, motsvarande 1 040 euro. Vid grova fall kan straffskalan öka upp till 75,300 siklar, motsvarande 19,600 euro. Förutom böter överväger man att satsa på utbildningscenter för sexköpare som återfaller i brottet.

Lagen kräver inte att en sexköpare grips under en sexuell handling, det räcker att vara närvarande i sammanhang och arenor för prostitution för att utgöra ett brott enligt lagen. Ett sånt exempel är att befinna sig lobbyn på ett bordell – såvida personen inte kan visa ett legitimt syfte.

En viktig del i lagen innebär att nuvarande rehabiliteringsprogram för personer i prostitution ska utvidgas och förbättras. Lagen bidrar till ett fokusskifte; från handel med kroppar till att öka kvinnornas säkerhet och välbefinnande samt stödja utsatta att etablera sig och finna alternativa försörjningsalternativ.

Enligt statistik är ca 14 000 personer offer för kommersiell sexuell exploatering i Israel. Av dessa beräknas 3 000 av dem vara minderåriga. Den genomsnittliga livslängden personer i prostitution i Israel beräknas vara ungefär 46 år, och 76 procent av tillfrågade uttryckte att de skulle lämna prostitutionen om det var möjligt.

RealStars ser lagen som ett oerhört viktigt steg för mänskliga rättigheter. Det blir nu avgörande att Israel säkrar tillräcklig finansiering för att kunna genomföra stöd och rehabiliteringsprogrammen. Landet bör även snegla på hur Frankrike arbetat för en smidig implementering av lagen, där även förövare fått gå kurser. Det är viktigt skapa en förståelse för varför lagen behövs i syfte att smidigare implementera den och signalera till män som har skeva värderingar och skev människosyn.

Mer fakta om prostitutionen i Israel i denna youtubefilm:

https://www.youtube.com/watch?v=ZExQiJlZmNI

Be Sociable, Share!