Intervju med Maia Strufve på KAST (Köpare av sexuella tjänster)

Med tanke på den rättegång mot de sex män som står åtalade för människohandels-brott i Göteborg har RealStars intervjuat olika aktörer som på olika sätt arbetar med att minska och förhindra prostitution. Under 2011 fälldes 255 män för brott mot sexköplagen, bara i Göteborg. Många av de som begick brotten togs av polis i området kring Rosenlund, där kvinnorna som nu vittnar mot sina människohandlare mestadels sålde sina sexuella tjänster.

KAST är en kommunal verksamhet som funnits i Göteborg sedan 1997. Till verksamheten vänder sig människor som har köpt eller köper sexuella tjänster. Socialsekreterarna på KAST erbjuder samtal, terapi och rådgivning. Trots sexköplagen, har socialsekreterarna ingen skyldighet att anmäla någon för att begått ett brott mot lagen. Till KAST söker sig män med olika bakgrunder och från alla samhällsnivåer.

RealStars har intervjuat socialsekreterare Maia Strufve på KAST.

Vilka är de som söker sig til er?

När polisen gör de här större tillslagen rekommenderar dem köparna att söka sig till oss. Det är en väldigt liten del av de som åker fast som gör det (10%). Den grupp som kommer till oss är en väl motiverad grupp, de vill sluta köpa sexuella tjänster.

Med de män som söker sig till er, diskuterar ni möjligheten att de köpt sex av någon som är offer för trafficking?

Vi diskuterar alltid den möjligheten, ja. Men de flesta köpare som kommer till oss är noga med att de inte köpt sex av en kvinna utsatt för trafficking. Och de förstår man ju, de ”lurar” sig själva att så inte är fallet, att hon gör det frivilligt och inte är beroende av någon hallick.

Hur känner köparen inför det han gjort/gör?

Oftast känner köparen skam och skuld, sexköpet är en handling som är förknippad med de känslorna. Men återigen som jag sagt är det en välmotiverad målgrupp som väl kommer till oss och de vill sluta med sitt beteende, så de känner de här känslorna. Jag hade en kollega, en handläggare som är socialsekreterare, som fattade problemet med en klient och skickade honom vidare hit till KAST. Efter 2 gånger gick han rakt ut genom dörren, han ville inte bli hjälpt.

Kan man avskräcka män från att köpa sex med högre straff, det ger ju bara böter i Sverige?

Man kan inte diskutera om straffen vi har i Sverige är för låga utan det handlar i sådana här fall om sociala insatser, att vi alla måste ta ansvar för att minska prostitutionen och efterfrågan. Effekten av den här lagen som kom för 13 år sedan är att vi är ett laglydigt folk och att många, både köpare och säljare, har sagt till mig att den hindrat dem ifrån att köpa och hjälpt dom att ta sig ur prostitutionen.

Med tanke på den rättegång som nu pågår i Göteborg, hur kan vi förhindra sådant här?

Vi måste arbeta med alla sidor av prostitutionen; mina kollegor på prostitutionsgruppen arbetar med en del och jag arbetar med efterfrågan för att minska skador. I en sådan här grej måste alla göra sociala insatser. Efterfrågesidan är ingen homogen grupp, absolut inte och vi på KAST når en liten del (10 %). Men jag är glad att vi gör det! 95-98 % av alla de köpare som varit här på KAST går inte tillbaka och köper sexuella tjänster. Under mina 15 år här har jag känt att vi varit väldigt framgångsrika!

/Matilda for RealStars

Be Sociable, Share!