Idag släpper EU kommissionen ny statistik ”Trafficking in human beings”

Det har nu gått halva tiden för EUs strategi i arbetet för att utrota människohandel som sträcker sig från 2012 till 2016. Inför EUs anti-traffickingdag släpptes idag den 17 oktober 2014 EU-kommissionen rapporten Trafficking in human beings (working paper). En rapport med statistik över fastställda traffickingoffer och människohandlare mellan 2010 och 2012. I rapporten kan vi se att antalet offer för sexuell exploatering utgör en stor majoritet av traffickingoffer i Europa och att 95% av de som utsätts för sexuell exploatering är kvinnor och flickor.

Rapporten ger både övergripande och mer detaljerad statistik. Det är viktigt att hålla i åtanke när vi läser rapporten och sammanfattningen nedan att när det rör sig om registrerade och fastställda fall och att det är en försvinnande liten del av de närmande 900.000 personer som tidigare uppskattats vara offer för trafficking i Europa. Hur mycket resurser som läggs på arbetet att identifiera och rädda offer för trafficking är betydelsefullt för statistiken men framförallt för hur olika länder efterlever respekten för alla våra mänskliga rättigheter och särskilt när det kommer till de mest sårbara och utsatta människorna.

I rapporten framgår att mellan 2010 och 2012 kan vi se att i samtliga av EUs 28 medlemsstater tillsammans med Montenegro, Norge, Island, Serbien, Schweiz and Turkiet fanns det drygt 30 000 registrerade offer för trafficking. Detta innebär alltså de som myndigheter träffar och identifierat.

Av dessa 30 000 människor är 69 % offer för trafficking för sexuell exploatering. Av dessa dryga 20 000 människor är 95% kvinnor och flickor. Av den totala antalet traffickingoffer är också en stor majoritet kvinnor och flickor, runt 80%.

Rapporten visar att 71% av de som utsätts för trafficking för arbetskraftsexploatering är män och den totala andelen män och pojkar som faller offer för trafficking är 20%.

Rapporten visar ytterligare på det som tidigare också gjorts klart. Manliga och kvinnliga traffickingoffer utsätts för olika former av exploatering och detta måste belysas och diskuteras mer. Kvinnor exploateras sexuellt medan män exploateras på sin arbetskraft. Vi ser genom denna rapport att vi måste alltid ha en genusanalys när vi pratar om trafficking.

Detta blir också tydligt när vi kommer till delen i rapporten som behandlar människohandlaren. Drygt 70 % av alla människohandlare, de som registrerats genom att gripas, åtalas eller fällas, är män.

Femton av EUs medlemsländer för också statistik över vilken typ av trafficking människohandlare åtalats eller dömts för. Samtliga av dessa 15 rapporterar att trafficking för sexuell exploatering har förekommit. Detta gäller inte för någon annan typ av trafficking.

Det blir än en gång väldigt tydligt att trafficking för sexuell exploatering måste bekämpas i samtliga av EUs medlemsstater och självklart också i resten av världen. I länder utan sexköpslag blir det både svårt för polisen att ingripa under sexhandeln då de saknar verktyg. Det är också svårt att motverka efterfrågan på sexslavar som är den drivande faktorn för människohandel för sexuella ändamål. Här finns en stor utmaning och Sverige har en viktig roll att stödja krafter i Europa som verkar för lagstiftning och ett proaktivt arbete för att minska efterfrågan. Enligt traffickingdirektivet är det också en skyldighet för EU-länderna att minska efterfrågan, ett arbete som kommer att utvärderas 2016.

Hela rapporten finns att läsa här: Mer information om EUs arbete mot trafficking finns här.

Be Sociable, Share!