Hur säljer sex i reklam??

Två professorer på The Carlson School of Managment har genomfört en studie på hur det är effektivast att använda sex i reklam när man riktar sig till män respektive kvinnor. De kom efter sina tester fram till att sexuella anspelningar säljer bäst till män i alla lägen men för kvinnor fungerar de bäst om de ingår i eller kopplas till en relation. De ger rådet att marknadsföra sina produkter på helt olika sätt till män och kvinnor.

Vi menar att använda undersökningen till detta syfte befäster existerande könsroller och låter marknadens vinstintresse styra. Detta hade annars varit en möjlighet att förändra normerna där man upptäcker dem. Att fortsätta förmedla till bara män att sex kan vara en rolig grej utan ansvar spär bara på redan etablerade normer. Att mer påträngande reklam är en konsekvens av marknadsekonomin är tydligt, dess sexualisering är upprörande överlag och olika marknadsföring till könen ännu mer oroande. För att nå jämlikhet i samhället behöver även saker som dessa förändras radikalt. Vi uppmanar alla att fortsätta förhålla er kritiskt, till bilder och berättelser i reklamen. Läs en artikel om undersökningen här

Be Sociable, Share!