”Hur kommer det sig att män köper kvinnor?”

Vi har besökt Hvitfeldtska gymnasiet tre gånger den senaste veckan. Tillsammans med totalt 90 18 åringar har vi diskuterat vår tids stora mänskliga slaveri, sexhandeln och den växande prostitutionen i Europa.

Vid ett tillfälle diskuterade vi mycket kring lagstiftning, hur det faktiskt går till när en människohandlare lurar och tvingar in kvinnor och barn i prostitution och även hur detta påverkar oss alla i hela Europa. Att lyfta att lagstiftning också har en normerande och symbolisk effekt på ett samhälle är här centralt. En av eleverna resonerade mycket kring detta under värderingsövningen och påståendet, prostitution förhindrar våldtäkt.

”Jag tror snarare att det skulle öka antalet våldtäkter. Dels att de prostituerade kan bli våldtagna men också att om man köper sex så har man en skev syn på kvinnorna. Det får alla som köper sex tror jag, vare sig man tänker att man har det eller inte. Synen på sex förändras liksom och då tror jag att det kan vara större risk att man också våldtar någon”.

 

En fråga som nog är på mångas läppar men som få vågar ställa rakt ut ställdes under ett av dessa besök: Hur kommer det sig att män köper kvinnor? Varför är det något som efterfrågas?

 

Vi bollade tillbaka frågan till resten av klassen och frågade hur de tänkte kring det, varför tror ni att det är så många män som köper kvinnor. Då var det flera som resonerade mycket kring att det handlar om makt och att man känner att man har rätt att göra det för att man står över den andra personen. Många poängterade att det är något som man också kan se i resten av samhället.

Sexhandelsindustrin styrs precis som resten av världen av maktstruktur där män gynnas på kvinnors bekostnad. Generellt sett i samhället är det män som sitter på makt och resurser. Det tar sig olika uttryck på olika platser, men de generella mönstren kan härledas till samma struktur. Det är inte bara inom trafficking och prostitution det är viktigt att göra en genusanalys på hela samhället.

Be Sociable, Share!