Göteborgspolitiker samlas inför EUs anti-traffickingdag 2020

Den 23 oktober samlade RealStars beslutsfattare och nyckelpersoner på Clarion Hotel Post för att ta fasta på EUs anti-traffickingdag. Eventet belyste problem kopplade till sexhandel och trafficking i Göteborg och tog avstamp i EUs traffickingdirektiv samt passade på att uppmärksamma Realstars 10-årsjubileum.

RealStars intryck är att eftermiddagen var uppskattad och innehållsrik. Vi skapade ett efterlängtat forum för att diskutera den rådande situationen i Göteborg och därmed rusta aktörer för att motverka exploateringen av kvinnor och barns kroppar. Att skärskåda hanteringen av sexköpsbrottet som begåtts av den f.d. moderata toppolitikern i Kungsbacka blev känslosam och lärorik.  Under slutpanelen formades viss samsyn bland ledande politiker för att växla upp arbetet i Göteborg för att stoppa sexhandel och trafficking.

Utblick EU

Som start på eftermiddagen, som föregåtts av utbildning av hotellanställda på Clarion Hotel Post, valde Realstars att ta avstamp i en utblick och trender inom EU där det tyvärr är ytterst få av offren som upptäcks (därmed får de inte det stöd de har rätt till), få fällande domar och ytterst knappa medel som läggs på prevention – enbart en procent av kostnader enligt en ny och viktig rapport som lanserades under anti-trafficking veckan, Study on the economic, social and human costs of Trafficking in Human Beings in the EU. Svenska EU kommissionären Ylva Johansson höll i samband med EU:s anti-traffickingdag ett tal som Realstars Malin Roux Johansson, refererade till genom sin medverkan i eventet genom EU Civil Society Platform den 21 okt 2020: ”Om någon tvingas att ha sex är det våldtäkt även om man betalar för det”, var EU kommissionärens budskap och hon deklarerade även att arbetet behövde växla upp inför att EU direktivet ses över 2021. ”Offren saknar makten men den har vi.”

Sexköpslagen i Sverige 2020

Realstars gav även en tillbakablick på de 10 år som organisationen arbetat mot trafficking och visade bildspel från olika initiativ där kvinnor, män, företag och andra aktörer engagerat sig. Därefter redogjordes för lägesbilden i Sverige under 2020 där Paolo Robertos sexköpsbrott som fört med sig att regeringen vidtagit ett antal åtgärder (tilläggsuppdrag till 2020 års sexualbrottsutredning om att ta bort böter ur straffskalan samt en utvärdering av sexköpslagen där även sugerdating granskas.) Statistik visar att region väst ligger efter region syd vad gäller brottet sexköp (2018 visade 14 fällts för brottet i region väst vs 30 i region syd och för 2019 visade 20 fällande för brottet sexköp i region väst vs 33 i region syd). Samtidigt presenterades även resultatet av ”Insats torsk” i Stockholm där 110 sexköpare hade gripits i Stockholms söderort på initiativ av två poliser. Just att polisen griper in och konfronterar sexköpare och utdömer straff, ger möjlighet till samtal med Kast, är viktigt för att minska sexköp och därmed trafficking visar både forskning och framkommer även från sexköpares på forum på nätet. Att polisinsatser sker ”spontant” visar att Sverige behöver ett än mer strategiskt samlat arbete för att tillämpa sexköps-, koppleri-, och människohandelslagstiftningen samt ge skydd till utsatta som upptäcks i prostitution och människohandel.

Massage- thaimassagesalonger utsatta

Ett viktigt inslag under dagen var därmed att redogöra för fakta, då vi vet att frågan om prostitution och människohandel väcker känslor, samtidigt som det är centralt att utgå från kunskap om internationella åtaganden, följa upp dem samt att få inblick i verkligheten för dem som utsätts för brotten. En sådan erfarenhet kunde Moa Nilsson dela med sig av genom att hon driver en thaimassagesalong och har upplevt utsatthet i sitt yrke och fått lära sig hantera sexköpare men också haft stöd av den märkning som Realstars tog fram under 2019; ”We don’t welcome sexpurchase”.  Här går även lyssna till Moa under konferensen.

– Det är viktigt att vi kan jobba med massage och inte få frågor och utstå kränkningar från män som vill köpa sex. Jag skulle vilja se att polisen var ute och informerade massagesloger/thaimassagesalonger och satte upp lappar om lagstiftningen. Det borde också krävas tillstånd, just nu kan vem som helst öppna massagesalong. En del är oseriösa och både polis och sexköpare vet att det pågår sexhandel där.

Innan polis, Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg och åklagare, Thomas Ahlstrand, Vice chefsåklagare på Internationella åklagarkammaren i Göteborg diskuterade situationen i Göteborg fick publiken lyssna till Michael Verdiccio, reporter Göteborgs-Posten, som arbetat med podden Systrar, granskningen av sexhandel med unga tonårsflickor och där GP även kartlagt närmare 400 sexköpare i Göteborgsområdet.

Slutpanel och vilja till förändring

Efter paus refererades till kampanjen Realstars och Child10 drivit för att uppmärksamma ett av prostitutionens ansikten -sugerdating – genom den fejkade kampanjsidan Hyrfickvän. Realstars och Child10 för fram ett antal krav för att motverka kommersiell sexuell exploatering i Sverige, och sprida kunskapen om att sugardating är förtäckt prostitution som även lurar in underåriga att utnyttjas. Flera organisationer har ställt sig bakom kraven, läs Debattartikeln i GP.

Sista punkten ägnades åt problematiken i relation till att f d Kungsbackas kommunstyrelseordförande Hans Forsberg (M) begått ett sexköpsbrott. Magdalena Sundqvist (S), ledamot i Kungsbackas kommunfullmäktige var en av de inbjudna att diskutera hantering och hur politiken kan ta ansvar i prostitutions- och traffickingfrågor.

– Min första tanke var att det här är inte sant. Alla politiker i Kungsbacka tyckte att detta var oerhört overkligt. Jag är fortfarande jättearg och jättesorgsen, sa Magdalena Sundqvist (S).

Vidare berättade hon att reglerna har förändrats och att det inte går att få en visstidspension som Forsberg fick längre. Under den avslutande panelen förde ledande politiker fram ett antal åtgärder: t. ex tidiga insatser i skolor för att nå unga, att fler män behöver engagera sig samt vikten av både kunskap och mer resurser för att vända utvecklingen.

Realstars ser dagen som ett steg i rätt rikting och uppmanade Göteborg att ta på sig ledartröjan för kunna visa på framsteg i arbetet inför 2021 års anti-traffickingdag.

Tack till alla som bidragit till dagen. Särskilt tack till Sarah Britz, moderator samt Clarion Hotel Post som bidrog med konferenslokalen.

Bland de medverkande  Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg, Susann Dutt, hållbarhetschef, Hexatronic, Lars Björklund, Granit Management, Michael Verdiccio, Reporter Göteborgs-Posten, Sofia Gärdsfors, vd, Störningsjouren i Göteborg AB, Sara Lake; vd Posthotellet, Magdalena Sundqvist, Ledamot i Kommunfullmäktige (S), Kungsbacka, Nina Miskovsky, Kommunalråd med ansvar för social omsorg, (M) Göteborg, Daniel Bernmar, Kommunalråd (V), Stina Svensson, Ledamot kommunfullmäktige (Fi), Karolina Mildgrim, Ledamot kommunfullmäktige (KD), Kristina Bergman Alme, Ledamot av kommunfullmäktige, Martin Wannholt, Kommunalråd (D), Marina Johansson, Kommunalråd (S), Thomas Ahlstrand, Vice chefsåklagare på Internationella åklagarkammaren i Göteborg, Moa Alishba Thaimassage & Spa, Malin Roux Johansson,  generalsekreterare RealStars, Moderator Sarah Britz, chefredaktör tidningen Faktum.

Be Sociable, Share!