Bra start för implementering av franska sexköpslagen skapar motstånd

För snart tre år röstade Frankrike, som femte land i världen, fram en sexköpslag enligt svensk modell. Vi inom abolitionistiska rörelsen jublade då vi tog ett stort steg framåt i kampen mot sextrafficking och prostitution. Den normbrytande lagen möter dock kritik även i Frankrike.

Lagen antogs den 13 april 2016 och implementeringen har visat positiva effekter. Omkring 5000 sexköpare har gripits och prostitution har synliggjorts inom områden där det tidigare varit okänt, till exempel har det förebyggande arbetet stärkts för att skydda minderåriga. Dock har reaktionerna på att sexköpare straffas varit tydliga då lagen begränsar sexköpares möjligheter att utnyttja personer i prostitution.

Ett exempel på detta är att människorättsorganisationen Médecins du Monde, (Doctors of the world) förra våren presenterade en rapport där sexköpslagen beskrivs i negativa termer. De menar, likt andra förespråkare av “pro-sexwork” att lagen försämrat “arbetsvillkor” för personer i prostitution, bland annat genom att de tvingas verka i mer riskfyllda områden som polisen undviker. Senare under sommaren när Vanesa Campos, en kvinna som befann sig i prostitution, påträffades mördad i skogen Bois de Boulogne, anklagades lagen dessutom att vara den bakomliggande orsaken. Detta blev ytterligare ett argument för att lagen borde upphävas och nio organisationer, bland annat Médecins du monde, Syndicat du travail sexuel (Strass) och andra aktörer som förespråkar “pro-sexwork”, lämnade in en överklagan mot lagen till statsrådet. Dessa i sin tur skickade ärendet vidare till konstitutionsrådet.

Organisationerna l’Amicale du Nid och Fondation Scelles är två av alla de organisationer som kampanjat för en sexköpslag och emot prostitutionssystemet i Frankrike. De reagerade i sin tur på rapporten från Médecins du Monde och den svaga kopplingen till vetenskaplig grund för anklagelserna. Att det är skadligt att befinna sig i prostitution är ett faktum vilket också var utgångspunkten till utformandet av den svenska modellen och sexköpslagen. Personer i prostitution överexponeras ständigt för våld och lever under livshot. Detta går bland annat att läsa om i rapporten ”Prostitution and Trafficking in Nine Countries”. Våld är även en del av pornografiindustrin, där det inte är ovanligt att de som tittar på pornografi söker sätt att leva ut en destruktiv sexualitet, till exempel genom sexköp. Att vara i prostitution har alltid varit stigmatiserande och är det även i länder som legaliserat prostitutionen. Prostitution kan aldrig betraktas som ett arbete utan handlar om maktrelationer. Sexet skulle inte ha genomförts utan ersättning.

Ytterligare en bekräftelse för sexköpslagens betydelse togs den 1 februari när det franska konstitutionsrådet beslutade om att lagen inte kommer att upphävas. RealStars välkomnar det glädjande beskedet att sexköpslagen står fast och lyfter liksom övriga abolitionistiska organisationer vikten av fortsatt fokus på efterfrågan för att kunna bekämpa sextrafficking och prostitution. Vi belyser även att det är djupt problematiskt att stora etablerade människorättsorganisationer som Médecins du Monde, Amnesty International och Human Rights Watch fortfarande har ett synsätt som ingår i policys som missgynnar ett aktivt arbete för att bekämpa sextrafficking. För att få ett slut på sextrafficking och prostitution är det av största vikt att denna inställning förändras och att myter punkteras och synliggörs.

 

 

Be Sociable, Share!