Frankrike firar ett år med sexköpslagen – Realstars besöker Paris

Realstars besöker regelbundet Europeiska länder som del av vårt arbete mot efterfrågan och för Fair Sex. Den 10- 12 april var jag i Paris för att utbyta erfarenheter och träffa hotell. Mycket passande tidpunkt när Frankrike nu firar ett år med sexköpslagen som är en historisk seger för mänskliga rättigheter.

Stort arbete ligger bakom sexköpslagen även om Frankrike redan 1960 blev att land som tog ställning mot prostitution. 62 så kallade abolitionistiska organisationer samarbetade och fick gehör för att straffa köparen och inte personer som prostitueras. Idag kan Frankrike stå förebild för andra länder med en ambitiös sexköpslag. Beslutsamhet bland aktörer för att införa lagen har gett resultat; 937 sexköpare har gripits och bötfällts med motsvarande upp till 1 500 euro (drygt 14 000 kronor) och än mer för upprepade brott. I Paris är siffran cirka 400 personer. Prostituerade personer ska enligt lagen få skydd och stöd för att integreras i samhället. Många menar att lagen har gett effekt och minskar efterfrågan. Mouvement du Nid och Fondation Scelles är ett par av organisationerna som varit med i kampanjen för en sexköpslag och mot prostitutionssystemet. Fondation Scelles kontor ligger precis bredvid Les Halles, ett centralt område som traditionellt har präglats av prostitution, precis som kvarteren runt stadsdelen Montmartre. Jag träffar teamet, också ledningen med Yves Charpenel, direktör och Sandra AYAD, direktören för CRIDES som visar mig runt bland dokumentationen. I satsningen CRIDES finns 10 000 dokument samlade för analys (böcker, rapporter, pressklipp från världen). Sedan 2013 produceras Global report om prostitutionen i världen.

Fondation Scelles imponerar med kunskap, informationsinsamling, analys och rapportering om prostitution i världen. Organisationen grundades 1993 av Jean and Jeanne Scelles, där Jean själv fått inblick i prostitutionens hemskheter genom en hallick han träffade under en tid i fängelse i Algeriet 1941 och därför ville ägna sig åt kampen mot prostitution genom stiftelsen Fondation Scelles.

På Fondation Scelles ser man att en grund nu är på plats under första året med sexköpslagen. Arbetet organiseras i landet för att samordna arbetet mot koppleri och prostitution. Fondation Scelles involveras nu när sexköpslagen i juni startar kurser för sexköpare.

Även under FN:s Kvinnokommissions (CSW) årliga möte i New York i mars var Fondation Scelles en av organisationerna som var aktiva och visade på flera fall där våld mot offer för prostitution är att bedöma som tortyr. Avhumanisering av sårbara människor hör till systemet och utmaningen är att slå hål på myterna om prostitution, här precis som i andra delar av världen.

Idag finns runt 40 000 prostituerade personer i Frankrike varav cirka 90 procent är utländska medborgare. I Europa uppskattas mellan 1- 2 miljoner befinna sig i prostitution och de flesta offer är migrantkvinnor och “offer för människohandel” enligt en av Globala rapporterna om sexuell exploatering. Det finns ett stort mörkertal.

Medvetenhet om lagen och förändringar på hotell
Under besöken på hotell och i samtal med en del restauranganställda i stadsdelen Montmartre framkommer att polisen gjort sitt arbete och de märker att lagen är på plats. På ett av hotellen berätta en man att de nu kan anmäla misstänkt prostitution till polisen, vilket är bra. Genom Realstars samarbete med hotell i Sverige vet jag att prostitution kan vara svårt att upptäcka och frågar därför hur det upptäcks; ”Vi se det på kläderna”. Med det förstår jag hur den stereotypa bilden förekommer om dem som utnyttjas i prostitution. Jag får också veta att kvarteren har ”städats upp” från prostitution även innan sexköpslagen och att hotellen i centrala delarna av Paris nu tack vara lagen har ögonen på sig och att sexhandel flyttat ut till obevakade hotell och även till lägenheter som AirBnb.

Fortfarande återstår flera delar i lagstiftningen för implementering såsom exitprogram för personer i prostitution och att sexköpare ska kunna gå en form av kurs för att öka medvetenheten om verkligheten bakom prostitution och dess skador. Frankrike har under senaste året haft stora utmaningar sedan landet drabbats av flera terrordåd som tar uppmärksamhet och resurser, men här finns också beslutsamhet kring sexlagen och jag är hoppfull och ser att den kan göra skillnad i Frankrike och kanske även i andra länder.

Malin Roux Johansson, verksamhetschef och grundare för Realstars
DSC00988

Bibliotek1 FrenchLaw1
Be Sociable, Share!