Frågor till Räddningsmissionen

Göteborgs Räddningsmission uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. De arbetar på en bred bas med visionen att ”varje människa har rätt till ett värdigt liv”. Vi ställde några frågor till Räddningsmissionen och här är svaren.

Ni inom Räddningsmissionen arbetar för att stödja de personer som utnyttjas i prostitution i Göteborg. Vilka insatser har ni?

Arbetet mot prostitution och människohandel är ganska nytt för Räddningsmissionen men personalen har gedigen utbildning och lång arbetslivserfarenhet inom området. Vi finns i en lokal i närheten  där kvinnor i gatuprostitution befinner sig och under en natt i veckan erbjuder vi dem gemenskap, fika, andakt  och  samtal med teamet som består av både socialarbetare och pastorer. Vi har inga vanliga  volontärer utan handplockar de personer vi ser passar för verksamheten. Under resten av veckan kan kvinnorna kontakta personal för praktiskt hjälp som myndighetsbesök, läkarbesök, varma kläder och samtal. Vi delar ut kondomer för att förhindra smittspridning.

Hur påverkas sexhandeln och efterfrågan på sexuella tjänster när det pågår större event  i staden?

Vi märker av att kvinnorna har mer att göra vid olika mässor och event i staden, sportevenemang m.m Enligt dem är  exempelvis tandläkarmässan, bokmässan och filmfestivalen exempel på sådana tillfällen.  Där skulle mer information om människohandel och prostitution behöva spridas.

Vad mer ser ni kan påverka efterfrågan på sexuella tjänster?

När en stor morgontidning för ett par år sedan i samband med rättegången i ett stort människohandelsmål uppmärksammade sexhandeln skrev de bl.a att priserna hade rasat på sexuella tjänster på gatan. Det gjorde att vi under en period kunde se att efterfrågan ökade. Allt fler unga män tog sig ner till gatan. Kvinnorna själva påpekade att det var mycket unga pojkar ute och de förväntade sig att tjänsterna skulle vara närmast gratis. Det fick oss att fundera över massmedias ansvar. Deras artiklar kunde uppfattas som rena annonskampanjerna för att värva potentiella köpare. Vi efterlyser en mer grävande och undersökande journalistik när där köparna står i fokus. Där har vi lagöverträdarna och där kunde massmedia fokusera.

På vilket sätt kan ni som ideell organisation på bästa sätt stödja de som utnyttjas i prostitution och trafficking. Finns några ”exit program” som personer i prostitution kan delta i för att få ett nytt liv och trygg tillvaro utan prostitution?

Vi finns som ett komplement till andra verksamheter som arbetar för att hjälpa kvinnorna. Vi uppmuntrar dem som vill lämna prostitutionen att gå till tex MIKA mottagningen och be om praktisk och juridisk hjälp hos dem. Vi kan vid behov få fram skyddat boende för en kort period. I närheten av Stockholm finns flera boenden och program för kvinnor i prostitution och människohandel dit de kan komma och få lugn och ro för att gå vidare. Vi ser att det är ett problem att vi inte har något motsvarande i Göteborg och arbetar för att få fram det antingen genom egna lösningar eller genom kontakter med andra som bär på samma vision. Först när vi har ”exit program” skyddat boende och alternativ att erbjuda kvinnorna kan arbetet gå framåt.

Intervju med Verksamhetssamordnare på Räddningsmissionen

Be Sociable, Share!