Försvarshögskolan och kåren uppmärksammade prostitution/människohandel tillsammans med RealStars

Människohandel och prostitution är dessvärre en stor del av kris och konflikt. Dessvärre tenderar dessa frågor att hamna i skymundan. I början av maj hade Försvarshögskolans studentkår och RealStars förmånen att arrangera en viktig och uppskattas föreläsning under temat ”Människohandel och prostitution i krigföring”.

Föreläsare var överste Christian Jeppsson från Försvarsmakten/Försvarshögskolan, Patrik Cederlöf, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten och Mats Paulsson, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten. Otroligt kompetenta personer, som utifrån deras yrkeserfarenheter föreläste, resonerade och besvarade publikens frågor kring ämnet.

Syftet var att öka kunskapen bland studenterna, att ge dem kunskapshöjande verktyg inför kommande yrkeslivet. Försvarshögskolan är ett unikt lärosäte som utbildar inom krishantering och säkerhet, där många av eleverna är framtidens chefer och beslutsfattare. Att arbeta i internationella miljöer, oavsett om det är för en svensk myndighet eller NGO är typiska framtidsyrken för Försvarshögskolans elever. Utifrån den utgångspunkten fördes viktiga resonemang kring människohandel och prostitution.

Överste Christian Jepsson och Mats Paulsson har båda gedigen erfarenhet av att arbeta i just sådana miljöer och bidrog till en konstruktiv diskussion om hur man som svensk bör agera när en möter prostitution i internationella miljöer, men också att det inte är så svart och vitt alla gånger. Även om Sverige kriminaliserar prostitution enligt svensk lag, hur förhåller man sig när man exempelvis arbetar i internationella operationer, med kollegor från Tyskland eller Nederländerna, där prostitution, sexköp och bordellverksamhet är legalt. Tvärtom, anses vi svenskar vara extrema i dessa sammanhang. Då är det inte lika självklart att våga stå upp för värden, som annars är självklara brott hemma i Sverige.

Eleverna uppskattade föreläsarnas kompetens och icke dömande approach enormt, men lite extra uppskattade dem att just män tog ställning för jämställdhet, och ställning emot prostitution. Framförallt Patrik Cederlöf betonade att prostitution och människohandel är främst ett jämställdhetsproblem, ett problem som finns på grund av efterfrågan som drivs av män. Att män talar om detta i klarspråk var något som diskuterades i eftersnacket som föreläsningens extra guldkorn.

 

Be Sociable, Share!