Förändringstrappan – de stora stegen för att höja statusen på thaimassage

Fortfarande är det sexköparna som styr efterfrågan och försätter kvinnor i utsatthet genom prostitution och människohandel. RealStars kan bara bekräfta polisens bild om att många salongägare gör sig skyldiga till koppleri – alltså förmedlar eller blundar för att deras anställa utsätts. I arvsfondsprojektet Växtkraft Thai tar vi nu ytterligare steg på att skapa förändring för kvinnorna i thaimassagebranschen och för att höja statusen på thaimassage.

Under våren har vi arbetat med och identifierat fem olika steg för att höja statusen på thaimassage och motverka efterfrågan på sexköp och bygger på kvinnornas egna livsvillkor: Trygghet, språkstöd, samhällsorientering, arbetsmiljö samt att utveckla företaget och marknadsföring.

Det första steget är det mest grundläggande för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbete inom thaimassagebranschen: trygghet. För att känna sig trygg på jobbet behöver kvinnorna på salongerna få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter enligt sexköpslagen. Det är viktigt att veta att det är olagligt att en person (man) frågar om sexköp eller ”köper sex” och att kvinnorna har rätt att ringa polisen. Många känner sig dock osäkra på hur man kontaktar polisen på grund av brister i svenska, att de inte vet hur man gör eller har bristande tillit till polisen. Detta är ett allvarligt problem, och därför är en viktig del i processen att lära våra deltagare hur man kontaktar och tipsar polisen och varför. Att tipsa polisen visar att salongen inte välkomnar eller tolererar sexköpare. Det visar tydligt för anställda att de kan vara trygga på jobbet och för kunder och grannar till salongen att de är professionella, vilket även skapar en trygg atmosfär för seriösa kunder. RealStars har sett att hos de salonger som använder vår märkning ”we don’t welcome sex purchase” och tipsar polisen har färre problem med sexköpare och att salongen status därmed höjts – vilket är en mycket viktig förändring.

Nästa steg är att få kunskap om det svenska samhället och få hjälp med språkstöd. Många känner sig osäkra på sina rättigheter och skyldigheter, hur man pensionssparar och i allmänhet orienterar sig i det svenska samhället. Det gör att kvinnorna ofta är beroende av andra för att ta sig fram och arbeta i Sverige. Många vill även lära sig hur man kan prata med kunder på grundläggande svenska och säga nej till sexköpare. Många sexköpare avhumaniserar kvinnorna på grund av språket, och att kunna säga nej till sexköpare och kontakta polisen och göra sig förstådd är en avgörande komponent för att kvinnor inom thaimassagebranschen ska känna sig trygga på jobbet.

Att ha en god arbetsmiljö skapar förutsättningar för att kvinnor som arbetar på thaimassagesalonger trivs på jobbet och känner att det är lönsamt att fortsätta arbeta inom branschen. Genom ökad kunskap om säkerhetsrutiner, så som att veta vad man gör om en olycka är framme, om någon frågar om sexköp eller om salongen blir utsatt för andra brott som snatteri och rån (vilket många salonger tyvärr också utstår), skapar salongen hållbara förutsättningar för att personalen ska ha möjlighet att fortsätta inom branschen. Annat viktigt för en god arbetsmiljö är övervakningskamera, bra ergonomi och hälsa och inredning och utrymningsvägar.

Ekonomi och hållbart företagande är avgörande för att salongens personal ska känna sig trygga att fortsätta arbeta och för vissa att inte bli offer för människohandel eller tvingas in i prostitution. Jämfört med svensk massage som ligger på ca 600-700/timme ligger thaimassage ofta bara på ca 400 kr/timme.  Att hålla priserna höga visar på en hög standard på salongen och att de anställda med sin kunskap har ett högt värde. Många sexköpare, och även andra kunder, kopplar dessutom ihop låga priser med sexköp. Andra sätt att få bort efterfrågan på sexköp är att salongerna vänder sig till kvinnliga kunder och erbjuder t.ex. nagelvård eller frisör i samma salong. Vi har även sett att de som riktar sig till stamkunder, vanligen familjer, par och företag som köper klippkort till sina anställda samt kunder från polisen, sjukvården och läraryrket, har god ekonomi och håller en hög standard. Marknadsföring, friskvård och online bokning är fler sätt att skapa förutsättningar för ett hållbart företagande.


Arbetet har hittills skett genom informationssamtal, utbildningar och nätverksträffarna ”Kvinnor Emellan”. I höst fortsätter arbetet genom individuella ”coaching”-samtal med salongerna där vi individanpassar dessa fem steg för att ge bästa möjliga stöd utifrån varje salong och individs behov och förutsättningar. Alla komponenter behövs för att motverka efterfrågan på sexköp – betalda övergrepp – och för att nå ett tryggt och hållbart företagande.

 

Be Sociable, Share!