Filmen Tess, en film och prostitution i Sydafrika

Filmen Tess från Sydafrika 2016 har setts av Linda Schenck som delar med sig av sin filmupplevelse i nedan recension där vi möter berättelsen om Tess och ett svårt människoöde.

 Tess är en ung kvinna som lever i prostitution i Cape Town, Sydafrika och som klarar dagarna med hjälp av smärtstillande tabletter från apoteket. Hon bor bland andra fattiga och marginaliserade, och står på en avlägsen del av stranden för att ragga männen. Hon är känd för att vara billig, vilket väl avspeglar hennes självbild. Vad ska hon göra när hon blir gravid?

Ibland skakar man på sig efter en film, som en hund som nyss vaknat, och undrar ”varför utsatte jag mig för detta”? eller ”varför gick jag inte efter halva filmen?”

Tess är en mycket välgjord, otroligt välspelad film och det är förstås det som gör att man inte går i mitten. För det är också en våldsam film, även om slutet på filmen (inga spoilers) är något av ett försök att lyfta oss ur det dystra. Paradoxalt nog tycker jag dock att slutet, eftersom det är så osannolikt, också är filmens svaga punkt.

Tess barndomsberättelse, som återges subtilt och med antydande tillbakablickar, är många prostituerade personers historia: hon var utsatt som barn för sexuella övergrepp. Filmen fokuserar på hennes vardagsliv, umgänget med sina fattiga men solidariska grannkvinnor, deras män som antingen är frånvarande eller knarkare, och deras barn. Och så kommer Tess eget svåra beslut inför den egna graviditeten.

Jag är glad att jag har sett den, trots att den var så krävande, dels för att det är en viktig berättelse, dels för en del strålande skådespelarinsatser, inte minst Christa Visser, som spelar Tess. Filmen har vunnit priser i Sydafrika, och Visser är känd för att anta utmanande roller. I en intervju i samband med filmen fick hon frågan om vilket budskap hon hoppades publiken skulle ta med sig hem från filmen. Hon svarade:

“I hope when you watch this film that the reality of abuse will hit you in the gut, because it’s not pretty and it’s not okay.” Budskapet om att sexuella övergrepp utan reservation är förkastliga kan inte upprepas för manga gånger. Tess är ett bidrag till den diskussionen, och bjuder på ett par tuffa timmar som man sent kommer att kunna få bort från näthinnan och ur minnet.

 

Be Sociable, Share!