Fem frågor till Alexandra Pascalidou

Nu tar vi åter upp Realstars tradition att ställa frågor till olika personligheter att reflektera kring Fair Sex och dess motsatser – här till Alexandra Pascalidou. Ni känner henne i många roller, bland annat som journalist, författare, programledare, producent, föreläsare och konferencier. Realstars planerar för fullt inför årets Anti-traffickingdag som hålls i Stockholm 17 okt på Teater Lederman, ett event och samtal som leds av Alexandra Pascalidou och där många spännande gäster deltar.

Alexandra_Pressbild3-500x666

1. Vad gör dig lycklig?

Mänsklighetens emellanåt mikroskopiska framsteg för en rättvis, jämställd och jämlik värld. När Saudiarabien äntligen lagstiftar för att skydda kvinnor från våld i hemmet, när våldtäksvågen i Indien väcker protester och får rättsväsendet att inse kvinnors utsatthet, när mäktiga människor inser att deras egen lycka hänger på det kollektiva välmåendet.

2. Vad skulle du göra för att göra världen till en bättre plats?

Jag gör dagligen det jag mäktar med och kan utifrån den anspråkslösa position jag lyckats erövra av egen kraft. Jag skriver och talar om människors utsatthet, jag försöker väcka folk ur dvalan och hjälpa de hjältar som ägnar sina liv åt att göra världen lite bättre.

3. Vilka är utmaningarna i samhället för att komma åt sextrafficking och former för unfair sex (olika former av övergrepp).

Utmaningarna är att bryta den misogynism som döljer sig i maktens korridorer, att störa den kriminella kommersen som reducerar flickor och kvinnor till kött och handelsvaror, att visa på strukturer och attityder som länge blundat för övergrepp och lindat in dem i diverse bortförklaringar.

4. Du kommer ut med en ny bok i höst, Kaos. Vad handlar den om och hur ser kopplingarna ut till trafficking?

Kaos- ett krislexikon som kommer på Atlas Bokförlag är en närstudie i krisens anatomi och skildrar hur kvinnor blir krisens offer, hur deras kroppar brukas och missbrukas, hur skyddsnäten försvinner och låter dem falla fritt, hur prostitutionen ökar då den för många ensamstående mödrar och unga kvinnor är den enda nödutgången från den akuta fattigdomen. Jag besöker bordeller och frivilligorganisationer som arbetar med traffickingoffer bland annat.

5. Vad behövs för att stoppa sexhandeln och män som köper sex? Vilken är den största nyttan med sexköpslagen?

Vi behöver inte flera välvilliga ord. Vi behöver handling. Vi behöver lagar som vi kan stödja oss emot. Sexköpslagen handlar om människovärdet som en kompromisslös grundbult.

Malin för Realstas

Skriv under kampanjen For Fair Sex – Against Trafficking

Be Sociable, Share!