Fair Sex på Järvaveckan

RealStars hade förmånen att närvara på Järvaveckan 2018. Ett särskilt tack till Parul Sharma, ambassadör för RealStars, och CSR Sweden som bjöd in oss till sitt tält. För att tillsammans sprida kunskap och skapa engagemang om Fair Sex, och motverka trafficking och sexköp. Dessutom hann vi även med att utbyta några ord med självaste statsminister Stefan Löfvén.

Parul Sharma är ambassadör för RealStars

Järvaveckan är ett fantastiskt initiativ och självklart var vi från RealStars på plats. För att träffa vuxna, barn och ungdomar och sprida budskapet om Fair Sex. Under två dagar fick vi möjlighet att tala med medborgare, politiker, företagare och andra makthavare om prostitutionens skadeverkningar, samtycke, sexualundervisning och andra viktiga ämnen som ingår i Fair Sex.

Hussain Juhari går på språkintroduktion på Fredrika Bremer-skolan i Haninge. Han var på Järvaveckan med sina kompisar och tyckte att RealStars ska komma till hans skola eftersom de inte pratar tillräckligt om Fair Sex.

”Vi hade en lektion om sex och pratade om skillnader i hur vi ser på det mellan olika länder och kulturer. Men vi behöver prata mer om det, som sexuella trakasserier till exempel.”

 

 

Eftersom var femte svensk som köper sex utomlands gör det under en tjänsteresa (forskningsstudien Prostitution i Norden), har företag stor möjlighet att påverka situationen genom policys och riktlinjer för sina anställda. Ett ställningstagande mot sexköp är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och socialt ansvar.

Åsa Lindgren arbetar på Sweco och var själv aktiv på Spånga idrottsplats under veckan, men tog några minuter för att prata om företags ansvar för att motverka sexköp och trafficking.

  • Hur vanligt tror du att det är med sexköp utomlands?

”Tyvärr mycket vanligare än en tror. Men det vill en ju inte ens tänka på nästan.”

  • Har ditt företag tagit ställning mot sexköp?

”Vi har tagit ställning mot sexköp i våra policys. Sweco är en enorm verksamhet med över 15 000 anställda, så det är en viktig fråga.”

  • Vad tror du att ni skulle kunna göra för att förstärka detta ställningstagande?

”Vi skulle kunna vara tydligare både externt och internt. Vi arbetar med de globala målen och skulle kunna koppla ihop det. Men tydlighet och kommunikation är viktigt för att nå ut till våra anställda och skapa trygghet. Men nej vi når nog inte ut till alla 100 % med detta arbete idag.”

Många besökare ville dessutom engagera sig och skrev under vår namninsamling till EU-kommissionen. För en skärpt, tydlig och gemensam sexköpslag inom EU, enligt den nordiska modellen. Sist men inte minns lyckades våra grymma processledare få in ett samtal med statsminister Stefan Löfvén. Tillsammans med sina medarbetare visade Löfvén stort intresse för RealStars arbete och kunde själv berätta om insatser mot sexköp och trafficking i andra delar av världen. Statsministern och hans stab påpekade flera gånger vikten av RealStars arbete och önskade stort lycka till i framtiden.

 

Be Sociable, Share!