EU:s anti-traffickingdag 18 oktober 2019  –  Stort engagemang, men vad gör EU egentligen?

Precis som tidigare år uppmärksammade vi EU:s anti-traffickingdag den 18 oktober, i år med ännu fler barer, restauranger, caféer  och hotell! Det övergripande syftet med att uppmärksamma anti-traffickingdagen handlar om lyfta människohandel för sexuella ändamål på agendan – människohandel för sexuella ändamål är den mest utbredda formen av människohandel i Europa idag. Barer, restauranger, hotell och caféer har använt sig av bordspratare, affischer, glasunderlägg och bössor för att sprida vårt budskap – We don’t welcome sex buyers och We don’t welcome sex trafficking.

 

Att människohandel för sexuella ändamål existerar bygger på att det finns en efterfrågan på sexköp, och vi ser idag tydliga kopplingar mellan människohandel och lagstiftning som normaliserar sexköp. På grund av detta så har vi i årets 18 oktober-kampanj har vi lyft den svenska sexköpslagen ytterligare som exempel på en effektiv lagstiftning gällande bekämpande av människohande. 

Men vad görs egentligen mot människohandel inom EU? Varför finns det en anti-traffickingdag?

Människohandel är förbjudet enligt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Inom EU finns en rad institutioner och instrument som på olika sätt jobbar för att minska människohandeln. Ett av de viktigaste dokumenten för arbetet mot människohandel antogs av EU Kommissionen år 2011, Direktiv 2011/36/EU. Arbetet mot människohandel har sedan införandet av direktivet blivit könsspecifik och offercentrerad och omfattar både juridiska och politiska förhållningssätt för EU:s medlemsstater. Utgångspunkten i EU:s arbete ska vara holistiskt och innefatta förebyggande arbete, skydd för offer och åtal av förövare

Särskilt viktigt med Direktiv 2011/36/EU är artikel 18 där länderna även åläggs arbete mot den efterfrågan som driver människohandel. Detta innebär att medlemsstaterna måste inse och synliggöra den koppling som finns mellan människohandel och efterfrågan. Studier visar att ungefär XX antal sexköpare inte bryr sig om huruvida personen man köper sex av är utsatt för människohandel, därför tydliggör vi kopplingen mellan de krafter som driver människohandel och efterfrågan på sexköp. Tack vare detta direktiv kan större press sättas även på de länder där sexköp inte är kriminaliserat.

Ett annat tongivande dokument inom EU är Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings) som antogs år 2005. Även i detta dokument finns en skrivning gällande medlemsstaters ansvar att arbeta för att motverka den efterfrågan som främjar alla former av exploatering av personer, särskilt kvinnor och barn, som leder till människohandel.

EU:s anti-traffickingdag 18 oktober har uppmärksammats sedan 13 år tillbaka för att påminna beslutsfattare och allmänheten om den omfattande människohandel som sker idag, just nu, igår och imorgon. Med hjälp av besöksnäringen, som är en av de branscher som kan göra skillnad genom att ta ställning emot sexköp, har vi kunnat uppmärksamma denna dag även i år. För det vill vi rikta ett STORT tack till alla som var med i år!

Be Sociable, Share!