Europeiska rådets visioner kring kommande års arbetet – efter Milleniemålen

I och med det nya året, 2015, har vi också gått in i året under vilket FN:s milleniemål ska vara uppfyllda. Milleniemålen kom till år 2000 under ett toppmöte i FN med världens ledare. Syftet var att rikta uppmärksamhet mot utsatta människors behov världen över och att det fanns ett kollektivt ansvar för en positiv utveckling i världen. Man enades då om 8 mätbara mål som alltså ska vara uppnådda innan detta året är slut. Huruvida alla mål kommer uppfyllas återstår att se under året, men redan nu har EU börjat blicka framåt. Post-2015.les peuples du monde : pays, langue, immigration

Precis innan årsskiftet, 16 december 2014, presenterade Europeiska rådet sin plan för EUs kommande politiska visioner. Europeiska rådet består av EU-ländernas ledare och de ansvarar för att presentera breda politiska prioriteringar och viktiga initiativ. Här presenteras att EU ska fortsätta jobba aktivt med de milleniemål som inte blir uppfyllda men även göra än mer.

Mycket glädjande är att vi i dokumentet med rådets slutsatser för EUs kommande arbete (Council conclusions on a transformative post-2015 agenda) kan läsa att prioriteringar kring mänskliga rättigheter och jämställdhet är något som ska göras än mer. Ett utdrag ur dokumentet:

Vi ska se till att ingen person – oavsett var de bor och oavsett etnicitet, kön, ålder, funktionshinder, religion eller övertygelse eller annan status nekas universella mänskliga rättigheter och grundläggande ekonomiska möjligheter. Vi betonar den avgörande betydelsen av utbildning av hög kvalitet, allmän sjukförsäkring, och socialt skydd för alla, vilket är centralt för att uppnå en hållbar utveckling.

Vi välkomnar dessa visioner och hoppas verkligen att EU:s arbete med de mänskliga rättigheterna – och att de ska gälla för alla alltid – blir mer aktivt det kommande året och åren.

I detta arbete är det nödvändigt att uppmärksamma att trafficking är det stora mänskliga slaveriet som pågår i Europa idag och att detta är en av vår tids största kräkning av de mänskliga rättigheterna.

Läs hela dokumentet här!

Be Sociable, Share!