EU-kommissionen vill stärka rättigheterna för traffickingoffer

Europakommissionen släppte den 11 mars en ny rapport i syfte att stärka rättigheterna för människor som faller offer för trafficking i Europa. Bakgrund till rapporten är det uppdrag Jean-Claude Juncker, Europakommissionens ordförande, tilldelade Joëlle Milquet i oktober 2017 i syfte att granska EUs arbete med traffickingoffer. Efter många möten med offer, stödorganisationer samt nationella myndigheter resulterade detta i rapporten “STRENGTHENING VICTIMS’ RIGHTS: FROM COMPENSATION TO REPARATION”.

Rapporten kartlägger framförallt den tidigare bristen på juridiska rättigheter för offer och vikten av att nu förbättra tillgången av ersättning för dessa. Den nya strategin presenterar hur tillvägagångssättet skiftat från behovsbaserat stöd till rättighetsbaserat stöd. Med andra ord innebär detta att ett större fokus riktas mot staters skyldighet gentemot offren att uppfylla deras grundläggande mänskliga rättigheter, än att dessa individer ber om hjälp på grund av deras behov och sårbarhet.

RealStars gläds åt denna rapport som ytterligare ett framsteg i kampen mot människohandel där uppemot 70% uppskattas vara del av sextrafficking. Att EU-kommissionen uppmanar till stärkta juridiska rättigheter och stöd för traffickingoffer är av största vikt, då dessa människor ofta glöms bort i rättsprocesser.

Att aktörer och myndigheter som möter misstänkta offer, rapporterar detta till polisen är därför helt avgörande för att dessa människor ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda och för att de skyldiga ska kunna ställas inför rätta. Se hela rapporten här!

Be Sociable, Share!