Ett erbjudande att tacka nej till

Den ekonomiska situationen i Spanien och de andra medelhavsländerna har orsakat höga siffror för arbetslösheten. I somras kunde man i den spanska hamnstaden Valencia se reklamblad uppsatta på gatorna. Reklamen annonserade en “lönsam väg ut ur arbetslösheten” och uppmanar mottagaren till att inte vänta med ansökan. För en kostnad på 100 euro erbjöds spanjorskor (och spanjorer) en “professionell kurs i prostitution”. I kursen ingick både teoretiska föreläsningar och praktiska genomgångar. Efter kursens slut garanterades deltagarna dessutom jobb direkt.

I ett inslag av radioprogrammet Studio Ett på P1 får lyssnarna höra en prostituerad och en bordellägares syn på kopplingen mellan arbetslösheten och prostitutionen. Den prostituerade kvinnan, “Paula”, porträtteras som en lycklig kvinna som fann prostitutionen som ett lönsamt sätt att betala av sina skulder. Idag framstår hon som en av prostitutionens förespråkare.

Inslaget tar däremot inte upp den andra sidan av myntet, de som styr efterfrågan – sexköparna – och deras ansvar. Vilka är de? Och vad tänker de? Vad blir konsekvenserna av att allt fler spanska kvinnor “väljer” prostitutionen som en väg ut ur arbetslösheten? Dessa frågor utelämnas helt och hållet och inslaget gestaltar prostitutionen ur ett förvånansvärt uppmuntrande perspektiv.

I Spanien, precis som i de flesta europeiska länder, är prostitution lagligt – förutsatt att det sker frivilligt. Människohandel är å andra sidan olagligt. Samtidigt finns en lucka i traffickinglagstiftningen som utesluter sexköparens ansvar och man kan fråga sig om prostitution verkligen är något man ingår av egen vilja.

Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?” är en ny studie som dessutom visar på att prostitution och trafficking går hand i hand och att en lagstiftning som den svenska minskar människohandeln.

Det är lätt att leva i “den svenska bubblan” och därför är det viktigt att situationen i andra länder uppmärksammas. Det understryker ytterligare vårt viktiga arbete, att det finns mycket som behöver förändras i övriga Europa och att RealStars verkligen behövs.

Erla Andersson för RealStars

Be Sociable, Share!