SEXHANDEL I FRANKRIKE

RealStars volontär Alice Ewing bloggar från Paris. 

När jag för ungefär ett år sedan flyttade till Paris var jag fylld av skräckblandad förtjusning. Jag trodde högt om landet med alla dess filosofer, författare och tja, tänkare av alla slag. Präglad av den bild som år av samhällskunskap i skolan gett mig tänkte jag på landets politiska historia, som på så många sätt är annorlunda än den i Sverige. Inget lätt och lagom här inte, med berättelser om revolution och halshuggningar. För Frankrike är ju än idag starkt associerad med en kämparglöd när det kommer till liberalism; Liberté, égalité, fraternité sjunger de i kör!

Denna liberala anda som var påtaglig på så många sätt förvånade mig ganska mycket. Jag erkänner att det var ganska uppfriskande jämfört med det jag var van vid, men faktiskt också lite irriterande. Det är ju lätt att tjata om liberalism och dess fantastiska egenskaper, och sedan helt blunda för den enorma socioekonomiska inbalans som finns tänkte jag. Se bara på förorterna man åker förbi påväg till flygplatsen – hur mycket tjänar dem på denna omtalade liberala kämparglöd?

Därför var jag glad när jag möttes av nyhet den 6e april 2016. Frankrike, som inspirerats av den svenska modellen, har äntligen infört en lag som kriminaliserar sexhandel. Det är nu olagligt att köpa sex – förövaren får sig en saftig bot på vad som motsvarar ca 15000 kr och måste dessutom närvara vid ett flertal lektioner som hålls i syfte att upplysa om de många negativa aspekterna av sexhandel. Bland förespråkare av denna lagförändring finns Maud Olivier (S), som säger  att syftet med denna lag är att minska sexhandelns omfattning, skydda de inblandande offren och förändra folks attityd.  Partiledare för socialistpartiet, Bruno Le Roux, har också kommenterat lagförändringen – ”You don’t hire a woman like you hire a car. Our society should no longer tolerate it.” (Man hyr inte en kvinna på samma sätt som man hyr en bil. Vårt samhälle borde inte längre acceptera detta!) Ganska vettiga påståenden, om ni frågar mig!

Men tro inte att denna kamp vanns lättvindigt! Lagförslaget om en kriminalisering av sexköp lades först fram 2013, och möttes av tung opposition.  Den slutgiltiga parlamentariska omröstning kom till och med att försenas flertalet gånger, på grund av så starka åsiktssplittringar. Lagförslaget godkändes tillsluts med 64 röster mot 12, men med många riksdagsledamöter frånvarande. Att ha i minnet är att Frankrike har en relativt kontroversiell inställning till sexhandel de senaste åren – exempelvis 2003 då man införde en lag som förbjöd kvinnor att placera sig i områden kända för sexhandel, och ge sken av att vilja sälja sexuella tjänster (exempelvis genom att bära provocerande klädsel). Frankrike har dock ur ett historiskt perspektiv haft en inställning till prostitution väldigt lik Sveriges – redan 1946 förbjöds bordeller i landet, och man menar att prostitution gör skada på både individ- och samhällsnivå.

Med detta i åtanke är Frankrikes statistik föga förvånande. Det uppskattas att 16 procent av alla män i Frankrike någon gång varit involverade i sexhandeln, och att det finns ca 20000 utsatta kvinnor i den så kallade branschen (varav 80 procent är utlandsfödda). Men med den nyvunna segern av förändrad lagstiftning hoppas vi på RealStars tillsammans med så många andra att få se en förändring! Frankrike är inte det första landet att ta efter den svenska modellen, som bevisligen är effektiv när det kommer till detta angelägna problem.

RealStars volontär Alice Ewing

Be Sociable, Share!