Seminariet om Skuggbarn – den okända sexhandeln med barn i Sverige

9789187049347_200_skuggbarnEn viktig bok har nått bokhandlarna. Caroline Engvalls “Skuggbarn” sätter ljus på något som är svårt att förstå, och som är så osynligt att vi knappt vågar tro att det finns. “Skuggbarn – den okända sexhandeln med barn i Sverige”, beskriver hur svenska män köper sex av ungdomar.
Förra veckan besökte RealStars seminariet om Skuggbarn, där författaren hade samlat kunniga personer med direkt insyn i den tragiska sexhandeln som pågår med barn. Medverkande under seminariet var bland annat Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, Simon Häggström, polis, Åsa Landberg, psykolog och Ulrica Stigberg, präst på Fryshuset. Diskussionerna satte ljus på frågan och visade på allvarliga tillkortakommanden i det svenska samhället.
I andra sammanhang är det ett allvarligt brott att utnyttja eller våldta barn, men när det kommer till sexhandel med barn finns stora brister i rättsystemet. Bland annat betraktas de utsatta barnen inte som offer i domstolen, utan som vittnen. Särskilt beklämmande är att sexköparna som utnyttjar barnen kommer undan med dagsböter när fängelse borde vara självklart. Trots att det finns vuxna människor som förmedlar barn för sexuellt utnyttjande har ingen hittills fällts för inhemsk människohandel.

De finns mitt ibland oss, barn som av olika anledningar börjar säljer sex – ibland för att dämpa ångest och för att få bekräftelse. För att upptäcka dessa ”skuggbarn” som finns bland oss krävs en aktivt och uppsökande verksamhet, säger Simon Häggström. Bristande resurser hos polisen är ett problem, få poliser i Sverige arbetar med frågan. När väl ungdomar som säljer sex konfronterats och berättar blir det sällan betrodda. Det är en lång och snårig väg för att få hjälp, ett stöd som ofta på enskilda tjänstemäns engagemang snarare en samhällets skyldighet.

Listan på önskemål och förbättringar visade sig bli lång under seminariet och det är viktigt att frågan tas på allvar bland beslutsfattare och också bland dem som arbetar med barn. Skuggbarn handlar om många saker, kränkningar av ungas människovärde, brott mot FN:s Barn- och Kvinnokonvention. Det handlar om män, inga snälla män, män som är mycket uträknande och agerar för att utnyttja och våldföra sig på barn i mycket sårbara situationer.

Att börja sälja sex som ett barn, som ungdom sätter djupa spår och det finns många barriärer och krävs mycket stöd och hjälp för att få en ny riktning i livet. RealStars vill på alla sätt sätta fokus på unfair sex och övergrepp i samhället. Boken är viktig och det finns lösningar. Ord kan bli handling om vi är många som verkar för att stoppa sexhandeln i Sverige.