Du har väl inte glömt att skriva på vår huvudkampanj?

Kampanjer mot trafficking

RealStars arbetar på bred front för att skapa och driva opinion mot trafficking och sexhandel i Europa. Det gör vi främst genom kampanjer för att påverka beslutsfattare. Vi stärker värderingar för Fair Sex i samhället och bland individer.

For fair sex – against trafficking

2011 års kampanj Make Fair Sex Real – drivs för att påverka EU:s beslutsfattare att ta ett mer aktivt grepp mot trafficking. Vi manar EU:s beslutsfattare att skärpa lagstiftningen och göra det straffbart att köpa sex från offer för trafficking  i det nya traffickingdirektivet. Den punkten fanns länge med i förslaget, men i slutskedet förhandlade EU bort den sista punkten om krav på medlemsländerna att straffbelägga köp av sexuella tjänster från personer som har utsatts för människohandel. Här kan du läsa mer om EUs  traffickinglag.

RealStars arbetar för att det ska bli verklighet. Att adressa efterfrågan och skärpa lagstiftningen kring sexköp är det viktigaste steget för att utrota slaveriet i Europa. Åtgärden skulle minska efterfrågan, och därigenom lönsamheten. Det är viktigt att försvåra för människohandlarna och minska lönsamheten. Därför måste det blir svårare att köpa sex och en lagstiftning mot att köpa sexuella tjänster behövs i hela EU. De som utsätts för trafficking måste skyddas både från mellanhänder och dem som utnyttjar deras utsatthet i nödsituation, det vill säga sexköparna.

Skriv på & läs mer om vår huvudkampanj här!