Realstars Studentkår infobord på EU:s Antitraffickingdag den 18 oktober