En volontärs tankar: Karin Östlund om att bekämpa trafficking

KarinVår volontär Karin Östlund delar med sig av sina tankar om ”Att i tidig ålder få möjlighet att lära sig tänka kritiskt kring könsroller och sex är ett steg i rätt riktning att bekämpa trafficking”. 

Att könsroller börjar prägla oss i mycket ung ålder är ingen nyhet. Men vad kan vi i praktiken göra för att könsroller inte ska reproducera könsrelaterat våld, sexslaveri och könsstereotypa ideal bland unga män och kvinnor?

Tidigare i år var jag på studieresa i Kenya med Röda Korsets Folkhögskola. Där arbetade vi med kvinnors rättigheter inom olika områden. Jag och min grupp startade en studiecirkel med elva kvinnor mellan 16 och 23 års ålder. I studiecirkeln pratade vi om FN och kvinnokonventionen, hur kvinnors rättigheter ser ut i Kenya och hur de ser ut i Sverige. Det blev ett viktigt kunskapsutbyte om bland annat könsroller och hur de kan påverka och begränsa en persons förutsättningar i livet. En viktig del av projektet var att tillsammans fundera ut lösningar till hur vi kan förbättra kvinnors livssituation och vad vi själva kan göra i vardagen för att göra förändring.

Efter att ha arbetat med studiecirkeln i Kenya har jag aldrig varit mer övertygad om att det är just denna metod vi bör använda oss av för att förändra attityder om genus och könsroller i samhället. Att införa obligatoriska studiecirklar om genus och könsroller i läroplanen vore ett första steg i rätt riktning mot ett samhälle där kön inte behöver vara avgörande för din position i samhället. Att tidigt börja diskutera könsroller och mänskliga rättigheter är en avgörande faktor för att förhindra att reproducera könsdiskriminerande och oacceptabla företeelser som exempelvis trafficking och könsrelaterat våld. Under hela min skoltid har jag kämpat med att förstå hur och varför könsroller påverkat människor i min omgivning. En machokultur bland unga killar har varit ständigt närvarande och det är något jag under hela min uppväxt behövt förhålla mig till och anpassa mig efter. En studiecirkel i genus, könsroller och sex hade definitivt kunnat öka min förståelse för den problematik könsroller skapar både i samhället och i skolmiljön. Dessutom hade det hjälpt mig att förstå hur könsroller kan komma att begränsa mig själv i livet, och hur jag skulle kunna arbetat mot det.

Att kontinuerligt diskutera och vrida och vända på sin syn på kön skulle bidra till att sakta lösa upp begränsande könsroller och de ideal som kommer med dem. Därför blir jag mycket inspirerad och hoppfull av att läsa om Real Stars arbete med att skapa Fair Sex skolor. Att genom utbildning och öppen diskussion prata om ämnet sex på lika villkor, kan vi nå de unga människor som skulle kunna bli potentiella sexköpare. Att i tidig ålder lära unga människor att tänka kritiskt kring sina uppfattningar kring könsroller och sex är ett steg i rätt riktning att bekämpa trafficking.

– Karin Östlund

Be Sociable, Share!