En traffickingfri besöksnäring – seminarium i Stockholm

Igår den 11 maj genomförde RealStars ett rundabordsmöte inom ”Innovation mot trafficking” som finansieras av Vinnova på Scandic Klara i Stockholm. Ett förtiotal representanter från Stockholms besöksnäring deltog och på plats fanns talare från Länsstyrelsen, Polisen i Falun, RealStars, Svensk Destinationsutveckling och Scandic.

Pilotprojektet har genomförts under våren i Västsverige och deltagarna under gårdagen fick ta del av de tankar, idéer, verktyg och den samverkansmodell som vi lagt grunden för i Göteborg.

seminarie 3 2 1

Precis som i Göteborg visade samtalen på att det finns ett stort behov av denna satsning och det framkommer också vikten av att polisen har resurser för att arbeta med frågan om prostitution och människohandel. Under seminariet lyftes flera intressanta aspekter och frågor bland annat:

”Det är viktigt att ha en policy mot trafficking och prostitution som involverar gästen – för gästen kanske ser mer vad som försiggår än personalen?”.

”Gästperspektivet är viktigt, då många av oss strävar efter att vara hållbara resmål och utbilda gäster att ta ansvar för sitt närområde – men hållbarhet handlar inte bara om miljö – utan även socialt ansvarstagande”.

”Viktigt att jobba gränsöverskridande med andra näringar” Men samverkan kan även ske inom hotell. Det är viktigt att de som arbetar i baren även pratar med dem i receptionen – har du koll på vad som händer i rum 342?”

”Prostitution är kopplat till grov brottslighet – det är en del av vårt säkerhetsarbete. Därför måste varje hotelledning vara jättetydlig med detta.”

Be Sociable, Share!