En milstolpe – Realstars och andra organisationer polisanmäler sexköpssidor

Har man arbetat länge med de här frågorna kommer man till en gräns. Det har jag gjort nu, 11 år. Realstars fokus att motverka efterfrågan är bra, och såklart stöd och rättigheter till offren för sexuell exploatering och ge upprättelse ska alltid ska vara i centrum. Men mer och mer har jag insett att den stor del av vårt arbete försvåras, och kanske till och med motarbetas genom att så kallade digitala bordeller opererar riskfritt i Sverige och samverkar med den stora efterfrågan.

Att de ligger uppe och driver och utgör en motor för prostitution och människohandel försvagar andra insatser från samhällets olika aktörer.

Att de ligger uppe ger fel signaler till förövarna, såväl sexköpare som för andra hallickar. Det blir ett slag i ansiktet mot sexköpslagen.

Att de ligger uppe ger signaler till offren, det visar att samhället inte tar de här frågorna på allvar. Det kan till och med bidra till att man skuldbelägger brottsoffren och samtidigt försvåras vårt uppsökande arbete för att erbjuda exitprogram. Samhället skickar dubbla budskap. Offren befinner sig ofta i ett så kallat osynligt fängelse där förövare, både sexköpare och hallickar och människohandlare utgör detta fängelse. På ytan syns annonser med kroppar som görs tillgängliga som varor på webbsidor som ser ut som vilka e-handelssidor som helst.

Läs mer i DNs artikel.

Sverige måste fortsätta vara ledande i frågan mot sexuell exploatering av kvinnor och barn. För att det kommersialiserade våldet mot kvinnor och barn ska upphöra krävs en helhetsstrategi. Utöver att sidorna stängs ner behövs brottsofferstatus för de som utsätts, tillsammans med utökade satsningar för att identifiera offer för sexuell exploatering samt ökat skydd med stöd och exitprogram tillsammans med att motverka efterfrågan.

/Malin Roux Johansson, grundare Realstars

 

Läs även pressmeddelandet.

Följande personer och aktörer står bakom anmälan:

Malin Roux Johansson, generalsekreterare Realstars
Jacob Flärdh, generalsekreterare Child10
Madeleine Sundell, Människorättsjurist och Nationell samordnare mot Människohandel, Frälsningsarmén
Juni Livion, jurist på Brottsbyrån
Olga Persson, ordförande Unizon
Parul Sharma, ambassadör för Realstars och människorättsjurst
Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 Möjligheter som driver Ellencentret

 

Be Sociable, Share!