”En happy ending är väl inte så farligt” – språket kring trafficking

De flesta svenskar har nog inte kunnat undgå att läsa de artiklar som nyligen diskuterat thaimassagesalonger och den människohandel som pågår på en del av salongerna i Sverige. undersökte ett antal salonger och fann att åtta utav tio erbjöd sexuella tjänster och så kallade ”happy endings”.

Trots att experter anser att både människohandel och prostitution pågår på ett antal salonger verkar det som att bilden av kvinnorna som säljer sex inte tas på allvar.

En förskönad bild av prostitution sker kanske inte oväntat på hemsidor som drivs av sexköpare, men även i kommentarerna som följer nyhetsartiklarna. Kommentarer så som att kvinnorna frivilligt säljer sex är inte ovanliga. Det är problematiskt att inte människohandel och prostitution tas på allvar eftersom det leder till ett beteende där offren skuldbeläggs. För att få en bild av hur trafficking och prostitution på thaimassagesalonger beskrivs och kommenteras besökte vi ett antal olika hemsidor inklusive kommentarer i slutet av artiklarna på Aftonbladets hemsida.

Frivilligt sex – även fast det sker mot betalning!

När vi besökte hemsidor som var öppet positiva till prostitution (och som riktar in sig på thaimassagesalonger) var det inte alls ovanligt att männen förskönade och trivialiserade köpet av sex och sexuella tjänster. Dessa män menar till exempel att det är kvinnorna som erbjuder de sexuella tjänsterna och att kunderna inte ens behöver fråga, vilket enligt många verkar bevisa att kvinnorna vill ha sex med kunden och att de har ett begär för sex. De menar också på att kvinnorna njuter av sexet eller den sexuella tjänsten, att de fnittrar, har roligt och själva blir sexuellt upphetsade. Därmed så sker den sexuella tjänsten frivilligt mellan två vuxna som båda vill ha sex med varandra (fastän kunden betalar extra för en ”happy ending” eller för andra tjänster).

Liknande kommentarer kan även hittas på hemsidor som recenserar olika massagesalonger. En artikel på Aftonbladet skriver att mellan 25 000 och 35 000 svenskar varje månad besöker guider på nätet som tipsar om och recenserar thaimassagesalonger. De flesta som lämnar recensioner är män och artikeln menar att en person på sådana hemsidor kan finna tips som berättar att: ”Om du vill ha riktig thaimassage ska du inte ta av dig helt. Om du vill ha oljemassage med eller utan happy-end ska du ta av dig helt och hållet!”. Tipsen handlar också om vilka ställen som har glada tjejer eller tjejer som går hela vägen. Att sexköparna sprider information och tipsar varandra om hur de ska gå till väga visar på att prostitution och människohandel inte anses vara omoraliskt eller fel, utan att det snarare är normaliserat i dessa kretsar.

Kalla det vad det är!

Fastän experter på ämnet anser att vad som sker på många thaimassagesalonger ska rubriceras som människohandel och prostitution så verkar inte alla hålla med. Att kvinnorna blir utnyttjade eller lever i misär förbises trots att lidandet rapporteras. En artikel på Aftonbladets hemsida skriver att Skatteverkets granskningar har påvisat att många av kvinnorna lever och jobbar under hemska förhållanden, att de luras till Sverige med löften om jobb och sedan tvingas sälja sexuella tjänster eftersom de blir underbetalda eller hotade. Vad händer då om kvinnan inte fnittrar och drar in pengar till ägaren av salongen? Vad för straff utsätts hon då för?

De som kommenterat sex på thaimassagesalonger är i regel män som förespråkar sexköp. De försökte på olika sätt rationalisera prostitution och människohandel.

Ofta nämndes det att prostitution är ett gammalt och naturligt yrke, att de som är i behov av sex måste ”hjälpas”, att kvinnorna faktiskt tjänar bättre än vad dom skulle ha gjort i sitt hemland, att en ”happy ending” är harmlös och att kvinnorna antagligen inte blir tvingade utan själva väljer att sälja de sexuella tjänsterna.

Vi måste vara kritiska mot det språk som används när trafficking och prostitution diskuteras. När en del människor inte ser allvarligt på prostitution och dessutom sprider en förskönad bild av försäljningen av sex utan att detta uppmärksammas bidrar det till att förvärra problemet i samhället. Kvinnorna antas frivilligt sälja sex medan hoten och tvången som ofta ligger bakom rationaliseras bort eller ignoreras. Istället gör sexköparna kvinnorna en tjänst eftersom de ändå inte tjänar några pengar i sitt hemland. Att skuldbelägga offren i traffickinghärvor leder till att vi normaliserar sexköp. Så länge människohandel rationaliseras tas lidandet som dessa kvinnor utsätts för inte på allvar. Vi ser också fram emot att våra myndigheter (polis och skatteverket) så snart som möjligt finner ”metoder” som är bäst lämpade att komma till rätta med problemet.

Elin Weiss & Hennie Weiss för RealStars

Elin Weiss har en Master’s examen i genusvetenskap. Hennie Weiss har en Master’s examen i sociologi. Elin och Hennie är två av tolv medlemmar som driver sidan Feminists For Choice, en hemsida som förespråkar kvinnors rättigheter.

Be Sociable, Share!