Dokumentären ”Consent is not for sale”

Dokumentären ”Consent is not for sale” är en del av projektet EXIT: Women’s Human Rights not to be prostituted, framtaget av den portugisiska plattformen för kvinnors rättigheter (PpDM). Dokumentären lyfter fram det brott mot mänskliga rättigheter som drabbar de mest utsatta kvinnor och flickor och som har ignorerats och tolererats av det portugisiska samhället: exploatering av kvinnor i prostitutionssystemet.

Dokumentären beskriver prostitution som den äldsta formen av förtryck och en manifestation av utbredd, institutionaliserad könsmässig ojämlikhet, där kvinnor och flickor är uteslutna från val, deras valmöjligheter begränsas och alla möjligheter förnekas: en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter, mestadels utförd av män. Systemet med prostitution är symbolen för kvinnors underordning och både en orsak och en konsekvens av ojämlikhet mellan könen.

Cândida (överlevare) säger i dokumentären:

”[…] när jag började med prostitution var jag 15/16 år gammal, jag träffade tjejer yngre än jag vid den tiden, som hade gått in i prostitution. Mycket sorgliga historier. Berättelser om våldtäkt av föräldrar, syskon. De blev alltid övergivna av sin familj. De hade inte pengar till mat. Vem kan döma dessa människor? Ingen kan döma dessa kvinnor.”

Dokumentären vittnesmål från portugisiska organisationer som erbjuder frontlinjestöd till kvinnor som befinner sig i prostitution.Samtidigt förstärker dokumentären att prostitution inte är en individuell handling, utan ett organiserat system – en verksamhet som genererar miljontals euro/dollar i vinster – som involverar fyra kategorier av aktörer: personer i prostitution, som till största delen är kvinnor; sexköparna, som nästan utan undantag är män; hela branschen kring sex: människor som tjänar på sexuellt utnyttjande av kvinnor, hallickar; och en fjärde aktör, samhället, vi alla individuellt och kollektivt, staten och det civila samhällets organisationer. Dokumentären avslöjar också flera myter som vanligtvis förknippas med prostitutionssystemet.

Enligt Maria José Núncio (forskningssamordnare för ”Diagnostic Study on Women in the System of Prostitution, in Lissabon”) säger:

”I ingen av de intervjuade kvinnorna kunde jag hitta denna logik att förstå prostitution som en form av egenmakt. Tvärtom framhåller många av kvinnorna en sak, att en av faktorerna som motiverar sexköpare är just maktutövningen över kvinnor. Utövandet av prostitution är den totala nedsättningen av kvinnors makt inför, precis det, manlig makt.”

Ana Sofia Fernandes (president för den portugisiska plattformen för kvinnors rättigheter) har hävdat:

”…regleringsmodellen har inte fungerat i länder som Tyskland. Röster har höjts för en total avkriminalisering. Även om det till en början fanns den här mytiska idén att kvinnor kunde organisera sig i små självförvaltande hus, så är sanningen att eftersom lagen om de starkaste fungerar, kommer hallickarna att kontrollera hela verksamheten, och å andra sidan är det också sant att i självförvaltande hus finns det alltid maktrelationer, det finns någon som tjänar på sexuellt utnyttjande av andra människor; och detta är otillåtet i ett samhälle som vill ha frihet för alla”

Dokumentären stödjer tanken att jämställdhetsmodellen, (nordiska modellen, de länder som har lagstiftning mot sexköp dvs betalda övergrepp) är den enda modellen som kan ta itu med sexuellt utnyttjande fullt ut i prostitutionssystemet, genom att erbjuda stöd, exit-program och specialiserade tjänster som ska tillhandahållas för dem som drabbas av sexuellt utnyttjande, och straffrättsliga påföljder för dem som föreviga systemet, nämligen hallickarna och sexköparna.

Vi kan inte uppnå jämställdhet förrän kvinnor och flickor är fria från alla former av sexuellt utnyttjande.

 

Se dokumentären här: ”Consent is not for sale”

Om EXIT-projektet:
EXIT-projektet har genomförts av den portugisiska plattformen för kvinnors rättigheter och Kvinnefronten (Norge), tillsammans med Assembleia Feminista de Lisboa, Associação de Mulheres Contra a Violência, Associação Projecto Criar, Associação Ser Mulher, EOS – Associação de Estudos, Cooperação e Desenvolvimento, Associação O Ninho, Ergue-te Equipa de Intervenção Social, CIAF – Centro Integrado de Apoio Familiar, Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, Movimento Democrático de Mulheres, Rede de Jovens para a Igualdade.
Be Sociable, Share!