”Det är i huvudsak kvinnor från Baltikum som strippar”

Aftonbladet rapporterade tidigare i Februari om ett uttalande av moderaten Göran Jämting där han sympatiserar med män som köper sex och sa att: ”det finns ju faktiskt män som aldrig får tag i en kvinna”. Uttalandet handlade om huruvida en strippklubb i Åre skulle beviljas alkoholtillstånd.

Jämtings uttalanden om sexköp och strippande är både respektlöst och sexistiskt:

”Jag är inte fördömande när det gäller att folk vill bedriva strippklubbar. Jag tycker vi är extrema här i Sverige. Jag vill inte vara kategorisk när jag ska diskutera sådant här. Så vitt jag vet är det i huvudsak kvinnor från Baltikum som strippar. För dem är det väl ett sätt att försörja sig på”.

Jämtings kommentar är problematiska på flera punkter; först och främst då Jämting anser att mäns sexuella ”behov” bör gå före den sexköpslag som gäller i Sverige och som i grund och botten är till för att skydda kvinnor och mänskliga rättigheter. Jämting anser även att det är synd om män som aldrig ”får tag på” en kvinna, men verkar inte anse att det samma gäller ”kvinnor från Baltikum”.

Jämtings sätt att uttrycka sig på upplyser oss om hans åsikt om att män har rätt att köpa kvinnor och sexuella tjänster när de så vill och känner för det. Att sex inte borde handla det minsta om jämlikhet och jämbördig uppskattning utan endast om att ”få tag på” sex och kvinnor känns både avdankat och sexistiskt.

Jämting trivialiserar det potentiella tvång som ofta ligger bakom strippande och prostitution, och menar på att ”det är ju bara Baltiska kvinnor som strippar” och därmed har vi inga problem med sexköp. Jämtings kommentarer är problematiska och upprörande och hans kunskap om strippklubbar och sexköp verkar minst sagt undermålig.

Källa: www.Aftonbladet.se

Elin & Hennie Weiss för RealStars

Be Sociable, Share!