Del 2 – Sexköpslagens betydelse

Män som köper sex 2013 var temat för årets event inför anti-traffickingdagen. För att sammanfatta kvällen lägger vi nu ut en miniserie om vad som diskuterades och vad vi kom fram till. Idag kan du läsa om sexköpslagens betydelse i att bekämpa människohandel. Och bör även Sverige införa sexköpslagen 2.0?
Del 1 – Män som köper sex
Del 2 – Sexköpslagens betydelse
Del 3 – Hur går vi vidare?

Konsensus rådde under kvällen: den svenska sexköpslagen är odelat positiv. Den har haft god operativ och normativ inverkan. Sedan lagen infördes har gatuprostitutionen minskat, nätprostitutionen har ökat mindre än i jämförbara länder och antalet män som uppger att de har köpt sex har sjunkit från ca. 12 % till ca. 8 %. Sexköpslagen är också ett viktigt verktyg för polisen i sitt arbete mot trafficking. Trots detta är det fortfarande en omdebatterad lag, och långt ifrån självklar för andra länder i Europa. Realstars lyfte sin viktiga roll när det kommet till att utbyta erfarenheter med organisationer i andra länder och att visa på fördelar med en lag som straffbelägger den som utnyttjar någon i nödäge.

Kritik sexköpslagen utsätts för är att den bidrar till en ökning av våldtäkter samt att den prostitution som redan finns istället blir svårare att kontrollera vilket ökar riskerna för de prostituerade. Moderator för kvällen var journalisten och författaren Alexandra Pascalidou. Hon berättade att hon i ett samtal med Greklands förra justitieminister om landets utbredda prostitution stötte på kommentaren: ”Ska du säga! Ni i Sverige har ju mest våldtäkter i hela Europa. Eftersom prostitution är lagligt här har vi inte lika många våldtäkter.”

Sissela Nordling Blanco är talesperson för Feministiskt initiativ, Jenny Westerstrand är forskare på Uppsala Universitet och har bland annat skrivit ”Mellan mäns händer”, om mäns våld mot kvinnor. Både Sissela och Jenny menar att om man tror att våldtäkter ökar genom en kriminalisering av sexköp så ser man den manliga sexualiteten som något okontrollerbart samt att det skulle vara provocerande och fel att försöka kontrollera eller hämma den. Det är beklagligt att man kan få det att låta som att prostitution (att en del av den kvinnliga befolkningen är till salu) skulle rädda andra kvinnor ifrån att bli våldtagna.

Niclas Järvklo, sekreterare i Regeringens utredning om män och jämställdhet, dolde inte sin frustration över detta påstående. Han inte kan tänka sig att det finns något samband mellan sexköpslagen och ett ökat antal våldtäkter. Att Sverige har hög våldtäktsstatistik beror snarare på att vi anmäler fler brott och drar gränsen för våldtäkt annorlunda än vissa länder. Detta ska snarare betraktas som någonting bra, och ett steg i rätt riktning.
Ett annat ihärdigt argument mot sexköpslagen är att fler prostituerade skulle få hjälp och bättre arbetsvillkor om det inte fanns en lag som kriminaliserade deras köpare. Dessvärre finns det inga studier som pekar på att en laglig reglerad prostitution har inneburit några fördelar för kvinnor i prostitution. De som har gynnats av den liberala synen på sexhandel är istället sexköparna (mer socialt accepterat, lättillgängligt), hallickarna (lagligt, mer pengar) och människohandlarna som har sett nya lukrativa marknader växa fram. Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel på Länsstyrelsen poängterar dessutom att illegal sexhandel ofta har sitt ursprung i legal sexhandel. Laglig prostitution föder med andra ord olaglig sexhandel där människor utnyttjas.

Sexköpslagen är också viktig i det mått att det inte är olagligt att sälja sex. En person som lever i prostitution behöver inte känna sig hotad av att bli straffad om de söker hjälp ur prostitution eller om de blivit utsatta för ex. misshandel eller våldtäkt (ofta vanliga inslag i en prostituerads vardag).

Niclas Järvklo säger att sexkonsumtion handlar mycket om var man lägger en gräns. Var en sådan gräns placeras kan påverkas av lagar och regler och det är en annan anledning till att sexköpslagen spelar en stor och viktig roll. Den är normbildande och skickar ut signaler om att sexköp inte är okej.
Sexköpslagen 2.0

80 % av de svenskar som någon gång köpt sex har gjort det utomlands. I Sverige är det endast kriminaliserat att köpa sex i Sverige och i andra länder där det också är olagligt. I övrigt är det lagligt att köpa sex utomlands. Därför finns det nu förslag på att Sverige ska göra som Norge och kriminalisera sexköp som sker utomlands.

Fördelarna med ett sådant förslag är att det sänder ut signaler att det inte är okej att utnyttja människor bara för att de inte kommer från samma land eller samma världsdel som en själv. Sissela Nordling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ menar att om vi menar allvar med jämställdhet och mänskliga rättigheter måste vi också bestämma att det inte är okej att kränka mänskliga rättigheter utanför Sveriges gränser.

Svårigheterna med en sådan lagstiftning är dock många och lagstiftningsarbetet är mer komplex än den kan verka, menar Eva Thalén Finné, (M), Förste vice ordf. i Moderatkvinnorna och Ledamot i Justitieutskottet. I Sverige är det lagstadgat att för att lagföras för ett brott man begått utomlands måste det vara kriminaliserat i både Sverige och i det landet där brottet har begåtts. Däremot finns undantag vad gäller mycket grova brott samt brott mot barn. Skulle fler länder börja förbjuda vad landets medborgare får göra utanför landets gränser kan det medföra konsekvenser. Hon nämner exemplet med kvinnor som kommer till Sverige för att utföra en laglig abort. Av den anledningen anser Eva att en sådan lag kanske inte är genomförbar just nu.

Så vad är då lösningen?
Att ställa hårdare krav och kämpa ännu mer för frågan att få fler länder att driva igenom sexköpslagen. Realstars menar att diskussionen om huruvida Sverige ska kriminalisera svenskar som köper sex utomlands är viktig. Men den stora skillnaden Sverige kan göra är att influera andra europeiska länder att införa en liknande lag och därmed göra det svårare att köpa sex för såväl holländare, tyskar, svenskar och fransmän. Lagen är banbrytande även om tillämpningen av lagen skulle kunna bli än bättre för att verkligen visa att det är oacceptabelt att köpa en annan människas kropp.

Be Sociable, Share!