Dags för företag att ta ansvar i traffickingfrågor

Kan en innovationsprocess i näringslivet ta flera steg framåt för att ta ett socialt ansvar i traffickingfrågor? Svaret är ja. Nu har RealStars nya projektmedel för att gå från ord till handling.

RealStars startar nu projektet Ett näringsliv fritt från trafficking som pågår under 2019. Syftet är att stärka näringslivet för att motverka prostitution och människohandel och därmed bidra till att förebygga mäns våld mot kvinnor. Projektet har statligt stöd genom Jämställdhetsmyndigheten och följer under året en projektplan med insatser som involverar: massageinstitut, hotell och andra aktörer i besöksnäringen samt stora företag/internationella företag. Företagen i de olika branscherna involveras i en samarbetsprocess med kompetensinsatser, verktyg, märkning och kommunikation för att gemensamt ta ställning och rustas för ett näringsliv fritt från trafficking.

Massageinstitut blir en ny bransch för samverkan och stöd medan RealStars tidigare genomfört kompetensinsatser för besöksnäringen. Nu blir det fler insatser med uppdaterat stödmaterial till exempelvis hotell och taxibolag.

Ett annat spår för projektet är att genomföra en studie bland de hundra största företagen i Sverige för att undersöka medvetenhet, kunskap och pågående arbete för att förhindra att företagen indirekt eller direkt stödjer aktörer kopplat till människohandel. Ett första steg är att företag med tjänsteresor bör ha en policy mot sexköp för att inte sammankopplas med sexhandeln. Därtill riskerar företag i olika branscher genom sin affärsverksamhet länka till den brottsliga verksamheten. RealStars och Faktum har i en rapport uppmärksammat exempelvis hur betalkortföretagen har kopplingar till prostitution på nätet där unga och barn utsätts för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. På så kallade digitala bordeller används tjänster från Mastercard och Visa. Även banker har ett ansvar, vilket RealStars nyligen uppmärksammade tillsammans med Parul Sharma i debattartikeln Swedbank, Nordea, SEB m.fl. – hur ser ni på ert arbete i förhållande till människohandlare?

Det nya projektet Ett näringsliv fritt från trafficking bygger på RealStars tidigare insatser och erfarenheter för att stödja företag att agera i enlighet med socialt ansvar och hållbart företagande. Genom insatserna säkerställer företagen också att de lever upp till FNs globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) där vikten av att avskaffa våld mot kvinnor och barn tydligt framgår i mål 5.2 som lyder:

Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

Fokus på prostitution och exploatering behöver komma upp på fler agendor inom både hållbarhet och jämställdhet då frågan tenderar att försvinna bland andra angelägna teman. Resurserna bland anti-traffickingorganisationer är i dag små. Vi använder oss av #Reach5_2 för att synliggöra detta samt för att ge stöd till den svenska modellen och vikten av att minska efterfrågan och ta stöd av en sexköpslag. Ju fler som deltar ju större kraft och förändring kan vi uppnå. Att samverka i partnerskap utgör FN:s utvecklingsmål 17.

Projektet genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö i samverkan med hotell och partnerskap inom besöksnäringen, polis och offentliga aktörer.

“Det har varit förvånansvärt tyst om sextrafficking i den svenska besöksnäringen.” 

En kommentar från ett av hotellen som gått med i Hotels Against Trafficking. Vårt mål är att ändra på det.

 

 

 

Be Sociable, Share!