Dags att slå hål på myterna om prostitution

Igår befann sig RealStars på en fullspäckad konferensdag, anordnad av Talita. Rachel Moran, prostitutionsöverlevare och författare till boken ”Paid For – My journey through prostitution”, var en av talarna. Med sitt tydliga och ärliga sätt att prata om livet i prostitution slog hon hål på några av de många myter som pro-prostitutionslobbys gärna sprider. Att de beskriver prostitution som ”sexarbete” för att dölja det verkliga lidandet bakom. Ibland, berättar Moran, används ”sexarbete” också för att visa respekt – i rädsla att döma kvinnor som prostitueras.

– Men det finns inget respektfullt med att låtsas att det som händer kvinnor i prostitution inte är ett övergrepp, säger hon.

En viktig aspekt som Moran understryker är att ”arbete” inte har något med sex att göra. Att betala för sex innebär att man köper sig rätten till någon annans kropp för att personen inte vill ha sex. Dessutom ställer hon den relevanta frågan hur prostitutionslobbys kan anse att man är sexuellt utnyttjad fram till den dagen man fyller 18, och att man över en natt sedan blir en självständig ”sexarbetare”. Vi ska också komma ihåg att de röster som hörs i prostitutionsdebatten många gånger är före detta hallickar.

Även Kajsa “Ekis” Ekman ägnade sin talartid till att motbevisa de tio vanligaste argumenten som används för att försvara prostitution.

– Vilket ämne man än diskuterar i olika länder, till exempel ekonomi, så skiljer sig debatten. Men när man diskuterar prostitution är det ständigt samma myter som späs på, och vi måste alla vara rustade för att slå hål på dem.

Ett av kärnproblemen är när män betraktar kvinnor som antingen  ”horor” eller ”madonnor”. Denna skiljelinje rättfärdigar vem de respekterar (fru, flickvän, mamma, dotter) och vilka de föraktar och ligger med (”andra kvinnor”). Sexliberaler har också ofta en motsägelsefull bild av sexualitet och vem den är till för. Dels argumenteras det för allas rätt till sin egen kropp, men samtidigt vill de måla in prostitution som ett ”arbete” där män med pengar ska kunna få något de njuter av på fritiden. För kvinnor i prostitution, däremot, ska sex inte vara en njutning. Det ska vara ett jobb. Något tråkigt som man ”måste göra” för att det är ens arbete. Ett ”arbete” där kvinnor mördas, våldtas och utnyttjas dagligen.

Både Rachel Moran och Kajsa ”Ekis” Ekman bidrog med viktiga insikter och verktyg till besökarna, och belyser, precis som RealStars, roten av problemet – män. För det är precis som Ekman säger; ”prostitution handlar inte om kvinnor. Prostitution handlar om män. Män som köper sex. Utan dem skulle prostitution inte existera”.

RealStars menar att Fair sex ska gälla för alla, i alla situationer och överallt.

Be Sociable, Share!