Under Internationella kvinnodagen uppmanar vi att ställa frågan, ”Har ditt företag tagit ställning mot sexköp?”

Den åttonde mars uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen. Mycket fantastiskt görs för att göra världen mer  jämställd, men mycket återstår. Realstars har valt att idag starta en långsiktig satsning genom att uppmana företag att tydligt ta ställning mot sexköp och sexuell exploatering. Frågan vi uppmanar att alla ställer är: Har ditt företag tagit ställning mot sexköp?”toppchef

Sextrafficking är en växande brottslighet där kvinnor och flickor är särskilt utsatta för att utnyttjas i prostitution. Ändå har få svenska storföretag en uttalad policy mot sexköp i sina uppförandekoder. Realstars startar därför kampanjen CSR mot sexköp. Företag kan göra skillnad för tusentals kvinnor och flickor genom att visa att de tar avstånd från sexuell exploatering på samma sätt som de tar avstånd från sexuella trakasserier. Vi hoppas att många företag vill bidra till att både förbättra arbetsmiljön, skapa tydlighet för personalen och stärka mänskliga rättigheter.

Att motverka människohandel är en utmaning som vi måste ta i vår strävan att skapa ett människovärdigt samhälle. Det är en ojämn kamp där polis, myndigheter och organisationer kämpar mot exploatering som påverkar långt fler än offer och förövare.

Vad gör företag för att bekämpa människohandeln och sexuell exploatering?

Inte så mycket som man skulle kunna förvänta sig med de höga ambitioner som många företag säger sig ha när det gäller CSR-frågor som socialt ansvar. Lejonparten av all människohandel gäller sexuella ändamål och ca 70 % av svenskarnas sexköp sker utomlands varav en femtedel på tjänsteresan. Trots detta är det bland börsföretagen skrämmande tyst på konferenser och i hållbarhetsrapporter om frågan. RealStars vill se ett systemskifte nu, där näringslivet går i bräschen vad gäller att ta ansvar i traffickingfrågan. Näringslivets aktörer har mycket att tjäna på att handfast visa på hur fel det är att köpa en annans människas kropp och stödja den lönsamma sexhandeln.

8 mars startar RealStars en kampanj CSR mot sexköp som uppmanar oss alla att göra en insats. Under kampanjen gör vi gemensam sak med Länsstyrelsen, som har en pågående nationell kampanj vid namn ”Du Avgör!”, som fokuserar på att belysa efterfrågan på köp av sex och sexköpslagen. Kampanjen ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende.

RealStars tar stöd i budskapet ”Du Avgör!” och bjuder in företag där du arbetar att påverka, att ta ställning mot sexköp vid tjänsteresor. En policy är ett första steg men måste levandegöras i diskussioner med anställda, nyanställda och med samarbetsparters på olika nivåer. Du avgör och vi alla kan påverka att den diskussionen kommer igång på din arbetsplats. RealStars har tagit fram en modellpolicy som vi skickar till företag som önskar stöd och vi erbjuder även utbildning.

Hur illa är det ställt i näringslivet?
Vid en mindre undersökning gjord av RealStars, där ett femtontal börsföretag ingick, framgick att endast något av företagen hade en policy kring sexköp i sina koder. Avsaknaden av en sådan policy skapar otydlighet för personalen. Inför 2017 går inte skönja någon större förändring. Det är till och med så att några av våra stora börsbolag överhuvudtaget inte vill tala öppet om sexköpsfrågan.  Varje sexköp kränker en annan människa och göder den organiserade brottsligheten.

Positivt i sammanhanget är dock att många företag har en policy mot sexuella trakasserier och den kan enkelt utvidgas till att gälla även sexköp och människohandel. För personal på företag är otydligheten kring sexköp i tjänsten ett dilemma och forskning har visat att när strippklubbsbesök och sexköp förekommer på tjänsteresor påverkar det arbetsmiljön. Förändringar till att ta ett större samhällsansvar har ofta drivits på av skandaler som tagits upp i media och lett till varumärkesskada. Realstars har tagit fram en annons för ett informationsblad som visar en tidningsartikel med rubriken ”Toppchef sparkas efter sexköp – förtroendet raserat”. 

Det borde inte vara skandaler av det här slaget som driver fram ett systemskifte utan respekten för alla människors lika värde och en genuin vilja att göra skillnad. Verkligheten för de som är indragna i prostitution är allt annat än människovärdig och inte sällan krävs ofta exit-program för att lyckas ta sig ur det.

Genom att ställa sig bakom budskapen ”Du Avgör!” och ”Fair Sex mot trafficking” blir det
win-win för alla!

Hjälp oss gärna sprida kampanjen och även att bidra med intervjuer till oss när ni frågar ”Har ditt företag tagit ställning mot sexköp?”

CSR – MOT SEXKÖP
RealStars tar stöd av budskapet ”Du Avgör!” och bjuder in till att påverka ditt företag, där du arbetar, att ta ställning mot sexköp vid tjänsteresor.

En policy är ett första steg men måste levandegöras i diskussioner med anställda, nyanställda och med samarbetsparters på olika nivåer. ”Du Avgör!” för att den diskussionen kommer igång på din arbetsplats.

RealStars har en modellpolicy som vi skickar till företag som vill ha stöd med utformning av policy. #CSRMOTSEXKÖP

Malin Roux Johansson, verksamhetschef, Kontakt; malin@realstars.eu

Be Sociable, Share!