Compassion som balans till rationalitet – tre frågor till Sasja Beslik

Tre frågor går vidare till Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, tidigare på Banco Fonder. Han fick nyligen en viktig utmärkelse som Young Global Leader 2011 av World Economic Forum, vilket gör det ännu mer intressant att få ställa frågor om etik och Fair Sex.

Dagens inlägg skiljer från tidigare då Sasja som en internationell framstående expert inom CSR, Corporate Social Responsibilty, kombinerar ett personligt svar med företagens perspektiv i frågan.

1. Vad tycker du är viktigt i livet?

Det är en stor fråga. Jag ser att tre saker är viktiga; kärlek, familj och vänner.

2- Vad skulle du vilja se mer av i samhället?

Jag skulle vilja se mer glädje, kreativitet ”compassion” och engagemang. Jag skulle vilja se mindre likgiltighet. Vi lever i en extremt maskulin värd. Finanskrisen är manlighetens kris. Skulle vilja ser mer emotionell närvaro. Många säger att de värdesätter det rationella, kanske skulle vi vinna på att vara mer emotionella.

3- Har “Fair Sex” som begrepp den plats den förtjänar i samhället och vilka viktiga utmaningar ser du är kopplade till det? Hur berörs företagen och näringslivet?

Vi behöver få upp diskussionen och det pratas alldeles för lite om det här, om Fair Sex.

Från ett företags- och etiskt perspektiv är det en fråga som främst är aktuell i utvecklingsländer. Produktionen för svenska företag äger till 80 procent rum i utvecklingsländer. Länder där sextrafficking och prostitution är som mest förekommande.

Vissa industrier berörs mer än andra. Jag har arbetat i oljeindustrin i Georgien och Azerbaijan. En typiskt konsekvens av stora satsningar och projekt är att alkohol och prostitution också får fotfäste.

Företagen har ofta riktlinjer på gruppnivå vad gäller personalens beteende inom ramen för verksamheten. Det subtila är att sexköp sker på privat tid. Hur man uppmärksammar det hos svenska företag? Företagen är emot sextrafficking och sexköp på policynivå. Koder och etiska riktlinjer i alla ära. Det är svårt att följa upp. När vi granskar företag måste vi ha underlag då sexköp av olika slag i så fall förekommer på privattid. Var 10:e person på plan till länder i Asien kommer att köpa sex. Hur kan man uppmärksamma det här? Flygbolagen har stor möjlighet att påverka sina resenärer.

Frågan har definitivt plats i företagens ansvarsdiskussion, kanske främst i lokalsamhället där företagen har sin produktion. Även hotell och företag inom turismbranschen har stor möjlighet att påverka intressenter och verka mot sextrafficking och prostitution lokalt.

Företag berörs även i länder som Sydafrika där AIDS/HIV är ett problem och påverkar verksamheten i landet, medarbetarna och lokalsamhället.

Att företag även tar in kvinnor för att underlätta affärer förekommer säkert också i t.ex Asien, Ryssland och Italien. Vi är inte vaccinerade mot detta.

Be Sociable, Share!