Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel

RealStars deltar i initiativet Plattformen Civila Sverige mot människohandel som samlar en rad svenska organisationer i ett informellt nätverk. Ett viktigt projekt presenterades inför EUs Anti-traffickingdagen den 18 oktober om att det för första gången samlat in och sammanställt statistik för civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel. Statistiken är förd för åren 2010 till 2014 och vi har fått in detaljerade uppgifter om 35 kvinnor och flickor. Den bild som framkommer skiljer sig delvis från den officiella. Den 18 oktober, Anti-Trafficking Day, publicerar vi vår statistikrapport för att visa hur människohandeln ser ut i Sverige idag.

Statistiken visar bland annat att 10 av de 35 kvinnorna inte polisanmält att de utsatts för människohandel. Det framkommer att det finns omständigheter som gör det riskabelt och svårt för kvinnorna att polisanmäla. Asylfrågan är en komponent, men framför allt är sårbarhetsfaktorerna uppenbara. Nio av de tio som inte polisanmält har hamnat in i människohandeln genom hot eller tvång såsom att de blivit bortförda mot sin vilja eller sålts av familjemedlem. Hotbilden kvarstår för dessa kvinnor även efter att de tagit sig ur handeln, och de löper hög risk att hamna i människohandlarens kontroll återigen. Sex av dessa nio kvinnor kommer från tredje land. Och sex har barn, sammanlagt handlar det om 8-10 barn vars mammor lever under sådan hotbild att de inte vågar polisanmäla.

Överlag framkommer att det finns många barn inblandade. Förutom att sju av 35 är minderåriga har 16 kvinnor barn, sammantaget minst 24. Barnen lever antingen med släktingar i hemlandet eller tillsammans med mamma. Av de 9 mammor som har sina barn hos sig är situationen ofta oroande; 4 är papperslösa, 1 lever med hot och 1 med missbruk.

En särskild utsatthet uppvisas hos de som utsatts i annat land än Sverige, men fått problematiken uppmärksammad här. En annan problematik är att tre svenskor utsatts i eget land. Överlag finns många sårbarhetsfaktorer som förövarna utnyttjat. Många har en relation av något slag till förövaren, inte sällan är det en partner eller en person de är beroende av. Analfabetism, psykiska diagnoser, funktionsnedsättningar, föräldralöshet mm är sådana faktorer som utnyttjats av förövare för att vinna kontroll, förutom fattigdom och försörjningsbörda.

Formuläret för statistikinsamling från civilsamhället är framtagen i samarbete mellan Plattformen mot människohandel och den nationella rapportören vid Rikspolisstyrelsen. Följande organisationer har fyllt i formuläret och uppgivit fakta: Brottsofferjouren, Caritas, Ecpat, Ersta Diakoni Barnrättsbyrån, Frälsningsarmén, Insamlings-stiftelsen mot Trafficking, Talita, Stiftelsen Tryggare Sverige och Unga Kvinnors värn.

Be Sociable, Share!