Should the Sex Trade Law be decriminalized?: Part 2

Vi började del 1 med att diskutera CFUs förslag att helt avkriminalisera prostitution. Och CFU är inte ensamma i sitt tänkande. I artikeln ”Att riva upp sexköpslagen är det enda vettiga” är Louise Persson tveksam till sexköpslagen.

Persson är tveksam till rapporten från regeringskansliet som meddelar att gatuprostitutionen i Sverige halverats sedan införandet av sexköpslagen, medan lite tyder på att dessa kvinnor har flyttats inomhus. Regeringskansliet beräknar dessutom att prostitution är mindre förekommande i Sverige än närliggande länder. De anser att sexköpslagen direkt har bidragit till minskningen av prostitution och trafficking: “the criminalisation of the purchase of sexual services has helped to combat prostitution and human trafficking for sexual purposes.” Persson anser istället att vi borde fokusera på ”…att sexarbetare far illa i Sverige.”

Och vi håller med Persson, visst ska vi fokusera på kvinnornas hälsa och säkerhet. Men för att kunna göra det så behöver vi en lag som i grund och botten gör samma sak, fokuserar på kvinnorna. Avkriminalisering verkar inte vara det rätta sättet att fokusera på kvinnorna. Contreras och Farley (2011) anser att ”legalizing prostitution does not decrease violence against women in prostitution (p. 31).

Persson skriver om ökat våld för prostituerade kvinnor efter det att sexköpslagen införts, men även detta är egentligen inte konstigt. En ”bransch” (som CFU kallar det) som prostitution baseras helt och hållet på människoförtryck, sexualisering av kvinnor, våld och ojämställdhet, vilket bidrar till att kvinnorna behandlas som gods, som köps och säljs. Igen, för att kunna ändra kvinnornas levnadssituation behöver vi alltså först kriminalisera sexköpet och därmed samtidigt lagmässigt skydda kvinnorna.

I avslut skriver Persson att vi borde ta oss en titt påom Nya Zeelands beslut att helt avkriminalisera prostitution: ”Nya Zeeland avkriminaliserade – och utgick istället från sexarbetares perspektiv och behov av skadereducering och mänskliga rättigheter.” Här överdrivs kanske Nya Zeelands framgångar en aning: Since decriminalization, street prostitution has spiraled out of control, especially in New Zealand´s largest city, Auckland. A 200% to 400% increase in street prostitution has been reported. After legalization of prostitution in Victoria, Australia, the number of legal brothels doubled” (Contreras & Farley, 2011). Författarna beskriver också hur legaliseringen av prostitution in Nya Zeeland bidrar till problem med bestämmelser över i vilka områden bordeller och prostitution ska finnas, att kvinnorna i dessa områden blir mer isolerade än förut, samt att våld och förtryck fortsatte.

Liksom Persson tycker vi att våldet mot prostituerades behöver prioriteras, samt att vi behöver finna nya vägar att skydda kvinnorna. Däremot är vi oense vad gällande sexköpslagen. Vi anser att lagen är en viktig grund att stå på när det gäller att skydda utsatta kvinnor.

Hennie Weiss & Elin Weiss för Realstars

Källor:

Contreras, Michelle and Melissa Farley. 2011. ”Human Trafficking: Not an Isolated Issue”, Pp.
22-36 in Surviving Sexual Violence: A Guide to Recovery and Empowerment, edited by
Bryant- Davis Thema.
Regerinskansliet, Evaluation of the prohibition of the purchase of sexual services.

Be Sociable, Share!