Bör sexköpslagen avkriminaliseras del 1

1999 var Sverige först med att införa sexköpslagen som innebär att det är förbudet att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Andra länder såsom Island och Norge har följts Sveriges lagstiftning. Storbritannien har också en likartad legislatur. Även fast prostitution är lagligt så kan köpare åtalas ifall säljaren har tvingats (så som genom trafficking) och det är olagligt att köpa sex av minderåriga. Mer än ett årtionde har nu passerat, och det är därför viktigt att undersöka hur sexköpslagen har påverkat köpandet av sex i Sverige och influerat andra länder. Än så länge är resultatet lovande, men alla är inte nöjda med lagen.

CFU (Centerpartiets Ungdomsförbund) tycker att sexköpslagen helt ska avskaffas. På deras hemsida står det: ”En människa måste också ha rätten att bestämma över sin kropp och därför anser vi att sexköpslagen bör avskaffas. Dock är prostitution en bransch med stora problem, såsom trafficking och prostituerade som tvingas till sex”. CFU har rätt när de säger att prostitution är en bransch med stora problem då hot, våld, övergrepp, missbruk, trafficking och utnyttjande av minderåriga är mycket vanligt förekommande. Samtidigt så säger CFU emot sig själva när de anser att en människa själv ska bestämma över sin kropp, särskilt då torskar betalar kvinnor för att bestämma över deras kroppar, för att köpa deras kroppar och sexuella tjänster. I fall då kvinnor är del av en traffickinghärva eller…”tvingas till sex” kan dessa kvinnor inte bestämma över sina egna kroppar. Att då ha en lag som skyddar kvinnorna genom att göra sexköp illegalt är ett sätt att skydda kvinnorna och straffa köparna.

I media har CFU flera gånger kallats for ”nyliberala” då deras åsikter gällande prostitution och sexköpslagen på något sätt anses vara nytänkande. Men vi håller inte med. Att helt avkriminalisera prostitution bidrar inte till ”nytänk” och är heller inte särskilt liberalt.

Istället utgår CFU från både en förskönad och sned bild av prostitution som enligt dem inte handlar om tvång, våld eller dominans. Även fast åsikten att man ”hjälper kvinnan” genom att betala är vanligt förekommande, särskilt bland torskar, känns det sexistiskt och ignorant att utgå från att kvinnor i prostitution väljer över sin egna kropp när det i verkligheten är mannen som genom betalning köper och därför bestämmer över kvinnan.

Contreras och Farley, professorer i klinisk psykologi med forskningsinriktning på prostitution, trafficking och sexuellt våld, anser att de som vill avkriminalisera prostitution både bedömer att prostitution är ett (positivt) val för kvinnan, samt att avkriminalisering leder till minskat våld. Det finns inga bevis på att avkriminalisering minskar våldet mot kvinnor, och istället säger de att: “Societies that fail to condemn the pimps, johns, and traffickers who promote prostitution, and who continue to view prostitution as a choice and an industry, are contributing to the proliferation of the abuses that make human trafficking possible (p. 33, 2011).” Vi håller med och föredrar ett samhälle där köpandet av kroppar likt gods, våld mot kvinnor, sexuellt utnyttjande och våldtäckt inte faller utanför lagen. I det här fallet är det inte positivt att kallas för ”nyliberal”.

Hennie Weiss & Elin Weiss för Realstars

Källor:
Contreras, Michelle and Melissa Farley. 2011. ”Human Trafficking: Not an Isolated Issue”, Pp.
22-36 in Surviving Sexual Violence: A Guide to Recovery and Empowerment, edited by Bryant-Davis Thema.

Be Sociable, Share!