Att vara ett offer för trafficking

RealStars volontär Olga Friberg skriver om situationen som traffickingoffer.

Tänk dig att du är fast i en situation du inte kan ta dig ur. Du har blivit lurad och du är ensam. Du drömde om en fast inkomst och ett bra liv, men istället är du fast i en situation där du inte har kontroll. Det är istället andra människor som har kontrollen över ditt liv och vilken riktning den ska ta. Inte minst så finns det främmande personer som tar sig friheter gentemot dig, och betalar för det. Du är maktlös.

Ganska ofta kommer jag på mig själv med att fundera över globaliseringen och hur häftigt det är att vi alla påverkar varandra. Är det dåliga väderförhållanden i södra Europa påverkas vår import av mat och vi kan flyga över hela världen för att upptäcka nya platser, äta exotisk mat och lära oss främmande språk. Genom globaliseringen utvecklas vi som människor i det att vi lär oss mer om världen och om oss själva. Tyvärr är dock det vi lär oss om människan inte alltid positivt. Globaliseringen och det lätta sätt på vilket vi kan resa mellan länder och med detta bo och arbeta utomlands, gör också att trafficking är, och har blivit, ett stort samhälleligt problem.

Trafficking, eller människohandel, innebär brott mot person och kan ske på en mängd olika sätt. Till exempel genom tvång till arbete, försäljning av organ eller sexuella tjänster. Enligt en polisrapport som avser 2015 ökade antalet anmälda brott av människohandel i Sverige markant jämfört med året innan. Det kan ses i samband med den fyktingkris som ägde rum i Europa samma år, 2015 (Polismyndighetens rapport 2016: 7, 3). Trafficking är en form av slaveri, det är alarmerande och det måste stoppas nu.

Vi vet att de som faller offer för trafficking oftast är kvinnor. Det är kvinnor som varje dag råkar illa ut för att de inte råkar vara jag. Vad säger detta om vårt samhälle och vår värld? I Sverige diskuterar vi dagligen vikten av ett jämställt samhälle där män och kvinnor behandlas lika, har samma rättigheter och där vi strävar mot att sexismen mot kvinnor ska avta. Hur hänger detta samman med att 7,5% av svenska män mellan 18-65 år någon gång har köpt sexuella tjänster hemma eller utomlands? (https://realstars.eu/om-trafficking/fakta-om-trafficking/).

För ett par år sedan bodde och arbetade jag i en fattig by i Rumänien. Jag har sett vad fattigdom och utanförskap gör med människor. Vad det gör med familjer som vill se sina barn äta sig mätta, gå i skolan och växa som de ska. Överlevnad är en instinkt vi människor alltid har med oss, precis som i djurriket. Så vad vet vi egentligen då om de kvinnor som säljer sexuella tjänster? Vad vet den man som bestämmer sig för att betala i utbyte mot en stunds kroppslig intimitet? Svaret är att vi inte vet någonting. Vi vet ingenting om vad kvinnan gjort för att hamna där hon är och vi vet inte om det är av fri vilja eller av tvång. Att inte veta borde vara vetskap nog för att inte vilja köpa sexuella tjänster. Vetskapen om att kunna göra någon illa, att göra någon ännu mer maktlös, borde vara nog.

Att trafficking exiterar bevisar att det finns många problem att lösa. Arbetslöshet, fattigdom, ojämställdhet, korruption, rasism och till följd av detta; utanförskap. Syftena till att sälja sexuella tjänster är olika från individ till individ. Men vetskapen om att slaveri existerar i form av trafficking samt exploatering av kvinnor och sexuella tjänster, gör att vi vet att det är ett grymt sätt att utnyttja andra människor på. Det är också ett sätt att gå tillbaka i tiden, dvs att använda sig av slaveri och göra världen ojämställd. Det är ett sätt att positionera sig i en maktfull situation och försätta andra i en beroendeställning. Vi pratar om rätten till sin egen kropp som en viktig rättighet, och det är det. Men att inte veta varför en kvinna säljer sexuella tjänster gör det svårt att avgöra om rättigheten används av henne medvetet eller om den utnyttjas och bestrids av andra.

Tänk dig att du är en av de där tjejerna. Som drömmer om ett bättre liv med fast inkomst och att kunna välja bland livets valmöjligheter. Men det blir inte som du tänkt dig och du är fast. Rätten till din kropp utnyttjas av någon annan och det känns inte längre som din kropp. Att tappa kontrollen över sig själv, sin kropp och sitt liv, det måste vara en fruktansvärd känsla. En känsla av att inte räcka till.

Globaliseringen borde ingjuta hopp för oss. Glädje i att resa och möta nya människor. Glädje i förnyad kunskap och internationella samarbeten. Det borde betyda fler möjligheter. Det är vi som är världen och vi som bygger den till hur vi vill att den ska vara. I alla val vi gör som betyder att andra människor påverkas bör vi fundera över på vilket sätt de påverkas.

Så om du är en av de där 7,5 % som någon gång köpt sexuella tjänster och funderar på att göra det igen; tänk såhär, om det finns ens en liten chans att kvinnan du betalar blir utnyttjad och befinner sig i en kravfull beroendeställning till andra, utan utväg, skulle du kunna tänka dig att ändå fullfölja det?

Vi måste fråga oss själva; hur vill vi att världen ska se ut?

För att öka förståelsen kring trafficking och prostitution och ta del av sanna historier rekommenderar jag följande två böcker:

”14 år till salu- en sann historia” av Caroline Engvall

”Nästan fri” av Natasja T och Vera Efron

Olga Friberg, RealStars volontär

Be Sociable, Share!